Utvalt

Mitt första blogginlägg

Välkommen

Det här är det första inlägget på min nya blogg.
Ibland händer det att jag får liknande frågor och funderingar från människor i min omgivning. Jag har länge önskat att jag kunde samla kloka ord från andra och sådant som jag lärt mig under mina drygt 40 år som jag ägnat åt att hjälpa andra människor.

En dag fick jag frågan av en pojke om det inte fanns en handbok för att kunna lära sig allt om livet som är viktigt att kunna för att leva ett lyckligt och rikt liv. En slags uppslagsbok där han kunde läsa lite ibland när lusten faller på, eller leta i innehållsförteckningen efter frågor som hör livet till.
-Du menar… ”En handbok för Dig ?” frågade jag. I samma stund föddes idén om att göra en handbok för människor, som var enkel att läsa, alltid till hands. Det har nu gått ett decennium, och samlingen med alla tips och goda råd och tips som jag vet fungerar, har nu reducerats till denna blogg.

Handbok för Dig, kan ses som en samling med recept på lösningar för livet…
(Inte att förväxla med en kokbok)

Handbok för Dig, är råd och tips på vägen till ett friare och mer rikt liv för hjälp med problemlösning i vardagen. Detta gäller även fysiska som psykiska besvär. De flesta prylar man handhar kommer med en manual, eller instruktionsbok, det kan jag ibland sakna med livet.

Min förhoppning är att kunna leverera Handbok för Dig, utan kostnad.
Välkommen till din egen Handbok för människan du ser i spegeln på morgonen.
Inlägg med känslor har jag tagit hjälp av Madeleine Lundberg KBT terapeut
Har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor. Arbetat med motiverande samtal och läkande samtal inom vård och omsorg. Även mångårig tjänstgöring i skola som lärare, specialpedagog och skolledare. Har också varit handledare i sorgearbete och konflikthantering

Akut telefon
Tar även emot akuta samtal på telefon. Då ringer du 070- 265 62 97
må- to kl.15.00- 18.00.
Du betalar i förskott med Swish till telefon
070- 712 95 65. Akut samtal kostar 400 kronor för 45 minuter. Varmt välkommen att ringa/ Madeleine

Gäller det andra saker rekommenderar jag att söka en homeopat som tar hand om hela dig.

http://www.svenskahomeopater.se


Feedback

Har du egna tips och idéer, och positiv feedback som du känner att jag kan komplettera de lösningsförslag som jag skriver i Bloggen får du gärna kommentera inläggen. Jag saknar tyvärr både tid och möjlighet att svara på personliga frågor via denna publika sida som nås av alla.
Personliga frågor kan inte behandlas här just nu. Kom som sagt gärna med feedback, så skall vi se till att anpassa innehåll efter önskemål. Det finns som sagt en hel del erfarenheter att förmedla, och jag gör det gärna, för din skull i… Handbok för Dig!

Jag har just kört igång den här bloggen, så kom gärna tillbaka för fler inlägg. Prenumerera nedan för att få ett meddelande när jag lägger upp nya inlägg. Det är självklart kostnadsfritt.

Friskrivning – disclaimer

Inga av mina inlägg är sponsrade, och ingen har bett att få läsa inläggen innan de publiceras i Bloggen. Samtliga tips från skafferiet är hämtade från en vanlig välsorterad mataffär eller möjligtvis valfri hälsokostbutik. Känner du dig tvungen att söka efter ordet skafferi på internet, så välkomnar jag även dig som lite yngre läsare. Hittar du något av värde i Bloggen, tipsa gärna en vän/kompis. I Handbok för Dig hittar du blandade tips och råd för alla akuta besvär och avsnitt i livet, ofta personligt, och alltid med de bästa intentioner.

Lev Ditt liv så att du inte behöver ta semester.

-Klok medarbetare

Stress

STRESS

I grunden är stress en förutsättning för att överleva. Står vi inför en fara ökar stresshormonerna och vi gör oss beredda på att slåss eller fly. Men när anledningen till vår stress inte tar slut efter en kort tid, utan pågår dag ut och dag in, påverkas hela vår kroppsbalans.

När livet är i balans är den kortvariga stressen inte farlig utan till och med nödvändig. Många upplever att de jobbar effektivare under stress. Men även om vi trivs med det vi gör klarar kroppen inte alltför hög belastning. Det är därför viktigt att lyssna på de varningssignaler kropp och hjärna sänder ut. Lämnas kroppen i obalans utan möjlighet till återhämtning blir stressen lätt skadlig. Hur starkt vi påverkas är individuellt. Vi reagerar olika starkt även om vi utsätts för samma påfrestningar.

Eftersom stress påverkar så många delar av kroppen kan symtomen variera. De första signalerna på att man är för stressad kan vara att man sover dåligt eller känner en stor trötthet som inte går att vila bort. En del blir lättirriterade eller rastlösa och har svårt att koppla av och varva ner. Olustkänslor, oro, rädsla och ångest liksom svårigheter att koncentrera sig kan också vara tecken på stress. Kroppen kan även reagera med hjärtklappning och det kan kännas svårt att andas ordentligt. Vissa får problem med magen och drabbas av orolig mage, smärtor eller förstoppning medan andra lider av huvudvärk eller stelhet och värk. Överkänslighet mot ljud, ljus eller vissa dofter kan också vara varningssignaler på att kroppen lider av stress. På samma sätt kan utslag och eksem vara en larmklocka som signalerar att kroppen är i obalans.

Viktigt att lyssna på varningssignaler

De flesta som lyssnar till varningssignalerna kan snabbt komma i balans igen. Ofta räcker det med en tids vila, ett miljöombyte eller en förändring av livssituationen för att återhämta sig. Gemensamt för alla, oavsett symtom, är att de måste ta bort åtminstone några av orsakerna till att de känner sig stressade.

Forskning om stress

Det finns en stark koppling mellan negativ stress och hjärt-kärlsjukdom. Även om vi känner till många sätt att minska risken för att drabbas – exempelvis genom förändrad livsstil – pågår forskning över hela världen för att kartlägga exakt vilka mekanismer som styr detta samband.

Kopplingen mellan kroppens biologiska reaktioner på stress, livssituation och hur alkohol, osund mat, rökning, brist på motion, stillasittande eller annat ohälsosamt leverne påverkar riskerna att utveckla hjärt-kärlsjukdom har studerats under lång tid. Brist på kontroll är en av de största stressfaktorerna på arbetsplatsen. Framför allt personer med lågstatusjobb utan möjlighet att påverka sitt arbete drabbas hårdare av stress och dör tidigare än personer med makt och inflytande.

En utmaning för forskningen är att på ett övertygande sätt – och i välkontrollerade studier – visa hur man ska nå långsiktigt goda resultat och identifiera nyckelfaktorerna för framgångsrika livsstilsförändringar som skulle kunna förbättra livskvaliteten och minska behoven av medicinsk omvårdnad och läkemedel för att hantera stress och våra övriga livsstilsrelaterade sjukdomar.

Forskningen kring stress har också fokus på bland annat sömnen och dess betydelse, de fysiologiska mekanismer som ligger bakom sambanden mellan stress och exempelvis åderförfettning samt hur stress påverkar immunsystemet.

Forskning har tydligt visat att långvarig stress kan leda till en rad olika sjukdomstillstånd, varav många kan kopplas till hjärt-kärlsjukdom, bland annat sjukdomar som ryms inom ramen för det så kallade metabola syndromet, depression, magbesvär och smärttillstånd.

Det metabola syndromet kallas sambandet mellan typ 2-diabetes, högt blodtryck, blodfettsrubbningar och bukfetma. Långvarig stress ökar risken för metabolt syndrom, som i sin tur innebär en betydlig ökande risk för att insjukna i kranskärlssjukdom eller stroke. Långvarig stress ökar även risken för de enskilda riskfaktorerna som ryms inom det metabola syndromet, framför allt högt blodtryck och blodfettsrubbningar.

Stress kan också orsaka sömnproblem. Den som har sådana problem med sömnen påverkas negativt i sitt vardagliga liv genom exempelvis koncentrationssvårigheter eller humörsvängningar. Utebliven sömn kan inte ersättas och forskning har visat att dödligheten ökar bland dem som sover för lite.

Den som är stressad under en lång tid kan drabbas av det som ofta kallas utbrändhet eller utmattningssyndrom. Man blir trött och saknar ofta både motivation och initiativförmåga. Dessutom kan minnet påverkas. Långvarig negativ stress kan även leda till depression. Kroppens ständiga stressberedskap kan vidare göra att musklerna blir spända och börjar värka. Det bildas mjölksyra som egentligen ska transporteras bort med blodet men denna funktion är hämmad av en statiskt spänd muskel. Risken för smärta och värk ökar speciellt vid monotona arbetsuppgifter.

Mage och tarm arbetar ofta dåligt under stress. När kroppen står i beredskapsläge ökar blodcirkulationen i musklerna och minskar samtidigt i tarm och mage. Långvarig stress kan ge oregelbunden tarmfunktion och ge både hård avföring eller diarréer.

Astma kan utlösas och förvärras av stress. Andhämtningen kan bli häftigare, vilket också kan orsaka yrsel på grund av minskad koldioxidhalt i blodet. Huden kan reagera med akne och eksem som förvärras av negativ stress. Även psoriasis kan utlösas och förvärras av negativ stress.

Stressen ger spänningar

De flesta som drabbas av stressymptom upplever spänningar i nacke och rygg. Rörelserna blir spända och snabba samt att spänningarna ofta leder till molande huvudvärk. Många stressade individer har svårt att lyssna och ta in vad andra säger, utan avbryter andra människor för att skynda på samtalet. Det är heller inte ovanligt att stressade individer känner yrsel och har problem med balansen.

Stress gör dig otålig

Personer som lider av stress får ofta oroskänslor och en känsla av otålighet. Känslan av att något hemskt ska hända, eller att man är dödligt sjuk är bara några av de oroskänslor som kan drabba den stressade. Det kan också vara svårt att vänta på saker, såsom att stå i kö eller att vänta på någon annan. De flesta känner att det är bråttom med det mesta, allt ska gå så snabbt som möjligt. Det ger en överaktivitet som kan vara svår att kontrollera. Känslan av att jaga ikapp något är stor och många upplever ångestkänslor i samband med detta.

Minnet och sömnen

Korttidsminnet störs av stress vilket också är en varningssignal. Småsaker glöms – både det som ska göras och det som har gjorts och tider blandas ihop. Tröttheten kan kännas konstant samtidigt som individen har svårt att komma till ro och sova ordentligt. När du väl somnar upplever många att sömnen är orolig och ”grund” med många drömmar. Drömmarna handlar ofta om det som gör att du känner dig stressad.

Gör dig på dåligt humör

En annan varningssignal på stress är att du ofta känner att det är svårt att hålla humöret uppe. De flesta känner sig nedstämda och har svårt att se ljuspunkterna i livet. Flera vittnar om att livet känns grått, med en mängd måsten som ska göras. I vissa fall är det svårt att hålla tillbaka tårar, även vid mycket små motgångar i vardagen.

För att döva dessa nedstämda känslor är det många som får sug efter sötsaker, äter som tröst eller tar till alkohol.

Vid kortvariga stressreaktioner hamnar kroppen i högsta beredskap under en kortare tid. Forskning indikerar att det framför allt är adrenalin- och nonadrenalinnivåerna i kroppen som höjs, för att på så sätt göra kroppen  beredd att agera och reagera snabbt. Den här reaktionen kallas också fight- and- flight-respons-reaktion. Stressen försvinner när situationen är över.

Långvariga stressreaktioner

Långvariga stressreaktioner är mycket mindre nyttig än den kortvariga. När du utsätts för stressiga situationer under längre perioder är det framför allt kortisolnivåerna i blodet som förhöjs. Detta beror på den ökade aktiviteten i hypotalamus. Det påverkar ämnesomsättningen i kroppen, sömnsignalerna och sömnrytmen. Vilket i längden leder till att kroppen och hjärnan blir trötta av hyperaktiviteten. Dessutom påverkas humöret negativt. Minnessvårigheter, humörsvängningar och depression är inte helt ovanligt.

Akut stressreaktion

Vid en akut stressreaktion slår kroppens och hjärnans funktioner över. Tillståndet orsakas vanligen av en extremt psykiskt eller fysiskt pressad situation. Ofta kommer den akuta stressreaktionen direkt när pressen blir alltför stor. Exempel på när detta kan ske är vid en våldtäkt, naturkatastrof, olycka eller något annat som vi har svårt att ta till oss.

Stressreaktionen kan drabba vem som helst i dessa svåra situationer. Personen som drabbas blir vanligen förvirrad, får problem med sinnesintrycken, och ibland utbryter ren panikångest. En person med akut stressreaktion kan pendla mellan att vara hyperaktiv till ett förlamat tillstånd, och mellan att vara apatisk till att gråta hysteriskt. Det är inte heller ovanligt att personen ifråga känner att de bara måste fly.

Posttraumatisk stress

En akut stressreaktion kan med tiden övergå till posttraumatisk stress. Posttraumatisk stress kan också drabba den som lyckats hantera en situation utan att drabbas av akut stressreaktion. Den posttraumatiska stressen uppträder efter en extremt pressad händelse. Stressreaktioner vid posttraumatisk stress är att stressnivåerna ökar markant i kroppen och stark ångest är vanlig.

Flashbacks i drömmar – både på dagen och natten, en ökad vaksamhet och känslan över att behöva vara på helspänn hela tiden är också vanliga symtom på posttraumatisk stress.

Hantera stress – så gör du

Det första steget i att kunna hantera stress är att känna igen de symtom som är förknippade med stressen. Genom att känna igen situationerna som utlöser stressen kan du snabbt hitta orsaken och undvika de situationerna. Vet du med dig att det är något speciellt i din vardag som gör dig stressad – sluta med det!

Minimera stressfaktorerna

När orsakerna till stressen har fastställt kan det i vissa fall vara möjligt att lägga om sitt liv och den planering som är för att råda bot på problemet i sig: Det kan gå att säga nej till vissa saker, till exempel, och att lära sig planera lite bättre. I vissa fall kan det också vara läge att fundera över de livsval som gjorts och se om det går att förändra något mer i livet. Det kan handla om att kanske välja en enklare boendeform, att ta hjälp med vardagsbestyr eller att ändra karriärsinriktning alternativt jobb.

Tänk positivt

Vår egen attityd till tillvaron påverkar i allra högsta grad upplevelsen av en stressig tillvaro. Den som kan förmå sig till att se livet från den ljusa sidan och tänka positivt på de utmaningar som är eller väntar kan också klara av mer än den som tyngs ned av de måsten och krav som finns. Det går att lära sig att ”tänka rätt”, och konstruktivt. Den som letar efter lösningar hittar dem ofta, och då blir vardagen lättare att hantera.

Bemöta sina känslor

Det viktigt att bemöta de känslor av oro, ångest och rädsla som uppstår i en stressad tillvaro. Genom att ta känslorna på allvar, kan de också hanteras och relateras till. Det i sig är en viktig del i hanterandet av stressymptom. Det är inte samma sak som att låta sig själv stanna i en självdestruktiv tillvaro. Tvärtom, kan ett bejakande av känslor, leda till att vi börjar lyssna på oss själva. Först när vi är medvetna om dessa känslor kan vi börja förändra dem.

Lära sig koppla av

En viktig del i hanteringen av stress är också att lära sig koppla av. Att hitta en oas i livet där här och nu får ta över kan göra mycket för att kunna hantera en stressig vardag. För vissa är det en timme eller två på gymmet, för andra är det en annan hobby eller ett varmt bad på kvällen. Att skapa paus-zoner där inga yttre omständigheter får påverka tillvaron gör att vi på ett bättre sätt står rustade inför vardagen.

Är du i riskzonen?

Är du aldrig riktigt glad? Har du ingen ork? Känns det som om du håller på och går in i väggen?

Då är det verkligen dags att kolla upp saken! – Det är när du ligger i riskzonen som du har ork och skäl att förebygga utmattningssyndrom, det är då du kan göra mycket själv, säger Marie Åsberg, som är stressforskare och professor emeritus vid Karolinska Institutet.

Trötthet och sömnproblem:

*Du har ingen energi och upplever en stor trötthet.

*Du känner dig utmattad.

*Du har svårt att somna på kvällen eller vaknar under natten.

Känslomässiga symtom:

*Du är lättirriterad, orolig och nedstämd.

*Du har ångest.

Kroppsliga symtom:

*Du har hjärtklappning, yrsel och värk.

*Du är känslig för ljud.

*Du har besvär med magen och tarmarna.

Örter

Örter som stöttar vid utmattning, verkar som adaptogener och hjälper till binjurehormonet kortisol: vid brist på

 Lakritsrot verkar stödjande för hypofysens viktiga reglering av kortisol. Vid utmattning är som regel kortisolproduktionen för låg. Det är det som gör att det är svårt att stiga upp på morgonen. Lakritsrot stimulerar bildandet av kortisol. Iakttag försiktighet om du har högt blodtryck.

Ashwaganda är ayurvedans främsta ört vid utbrändhet. Den stärker ett utmattat nervsystem, motverkar mental och fysisk trötthet samt ökar kroppens förmåga till återhämtning.

Rysk rot minskar känslighet för stress, motverkar trötthet och utmattning. Stimulerar immunsystemet (aktiverar T-lymfocyter). Bra vid trötthet, utbrändhet, lågt blodtryck.

Schizandra ökar energi och uthållighet, förbättrar sömnkvalitén och motverkar nedstämdhet.

Rosenrot ökar energi och uthållighet, motverkar stress och mental trötthet. Ökar sexlusten.

Maca är en adaptogen som balanserar hormonerna, särskilt könshormonerna. Bra vid minskad sexlust, trötthet och mild depression.

Vitaminer och mineraler:

C-vitamin är det viktigaste vitaminet för en person som är utmattad. Binjurarna är det organ som kräver mest C-vitamin i kroppen, vitaminet spelar en central roll för binjurens produktion av binjurehormon. Vid utmattningstillstånd är ofta nivån av binjurhormon låg. Bra C-vitamintillskott innehåller även bioflavonoider där förhållandet mellan C-vitamin och bioflavonider bör vara 2:1.

B-vitaminer spelar också en viktig roll vid utmattnings- och stresstillstånd. Detta gäller i synnerhet eftersom binjurens arbete är energikrävande. De främsta B-vitaminerna för binjuren är B5, B6, B3 och B12-vitamin. Även andra B-vitaminer stöttar, B1-vitamin har en mentalt skyddande effekt mot nedstämdhet och B2-vitamin medverkar vid binjurens produktion av kortisol och noradrenalin.

Magnesium förbrukas i mycket hög utsträckning vid stress och behövs i cellen för att energi ska kunna produceras. Detta för att omsättningen av ATP i cellen ska kunna fungera. Magnesium tillsammans men vitamin B6 spelar även en viktig roll för att stressade muskler ska kunna slappna av och verkar även för en god nattsömn.

Jod spelar en central roll för reglering av energi hos alla våra celler, i synnerhet binjurar. Jod i förening med aminosyran L-tyrosin är avgörande för att denna funktion ska kunna fungera och att vi har tillräckligt med energi.

Q10 är ett vitaminliknande ämne som är nödvändigt för energiproduktionen. Q10 har förutom en god effekt på hjärtproblem och tandlossning även visat sig vara effektivt vid trötthet, utmattning, depression och kroniskt trötthetssyndrom. Q10 är fettlösligt och bör helst intas i form av oljekapslar. Den aktiva formen av Q10 heter ubiquinol och dosen bör vara minst 120 mg per dag.

Holistic Adrenastress är ett flytande örtextrakt med lakritsrot, ashwaganda, rysk rot, schizandra och rosenrot som är de viktigaste adaptogenerna vid stress och utmattning.

Pascoflair är ett traditionellt växtbaserat läkemedel med passionsblomma.

Gerimax är kosttillskott med ginseng i flytande form och tabletter.

Superfruit Maca är ett ekologiskt macapulver att blanda i drycker och smoothies.

Holistic Mega B-komplex är ett balanserat vitamintillskott med alla viktiga B-vitaminer.

Holistic C-vitamin Bioflav innehåller C-vitamin och bioflavonoider i förhållandet 2:1

Lugols lösning är ett erkänt och välbeprövat jodtillskott.

Holistic Q10 innehåller Q10 i form av ubiquinol löst i en oljekapsel

Här kommer några tips som utgår från KBT- Kognitiv Beteende Terapi.

1. Hitta dina stressfaktorer.

2. Arbeta med problemlösning.

3. Ändra din livsstil.

4. Våga prova avslappningsövningar.

5. Planera återhämtning.

6. Arbeta med dina negativa tankar.

7 anledningar till varför du är ständigt utmattad

 Utmattning är något de flesta känt av någon gång och vi vet alla hur påfrestande det är. Det kan bero på allt från att du har människor i din närhet som är energikrävande till att du inte ger dig själv tillräckligt med egen tid. Här har Mind Body Green listat sju anledningar till varför du känner dig dränerad och orkeslös (och de har ingenting med mat att göra).

1. Alla dina relationer kanske inte är bra för dig

Självklart gäller det inte alla relationer i ditt liv. Du behöver inte bryta kontakten med alla och börja helt från början. Men risken är stor att vissa människor inte är så bra för dig. Att du spenderar för mycket tid med människor som tar din energi istället för att ge den. Vilket resulterar i att du spenderar för lite tid med de människor som faktiskt är bra för dig.

Så – om du känner att du är omgiven av för många negativa människor kanske det är dags att sätta gränser, bryta några vänskapsband och försöka umgås med mer positiva människor. Även om det bara är tillfälligt. Låt det vara din tur att må bra nu.

2. Du är inte tillfredsställd

Oavsett om det är vårt jobb, våra relationer eller vår fritid måste vi hitta någon sorts mening i vår vardag. Och du kommer att märka att ju mer engagerad och utmanad du är desto mer tillfredsställd kommer du känna dig. Du betyder inte att du behöver rädda världen för att må bra. Det skadar inte, men det räcker med små saker som till exempel att donera pengar till något du bryr dig om, hjälpa en främling eller kanske bara ringa din mamma och säga ”tack!”.

3. Du tar dig inte tillräckligt med tid för saker som får dig att må bra

Att ha kul och må bra är en prioritering som borde vara lika viktig som arbete, skola, barnen – och alla andra saker vi under alla år fått inpräntat i oss är viktigast.

Men att prioritera bort saker som vi själva tycker är roligt är något du en dag definitivt kommer att ångra. Så tänk om – och börja göra prioriteringar där din lycka och glädje kommer i första hand!

4. Du arbetar hårt men inte smart

Har du någonsin slitit en hel dag, utan att få så mycket för det? Sanningen är den att vara produktiv handlar om att även prioritera produktivt. Så ta dig en titt på din ”att göra-lista” och välj ut tre saker att göra under dagen – och i vilken ordning du ska göra dem. Du kanske undrar: Så hur vet jag vilka tre saker jag ska välja – och varför bara tre? Jo, börja med tre saker som konkret för dig närmare dina mål. Allt efter det är bara bonus.

5. Du har inga mål

Människor med mål och riktning är de människor som säger sig ha mest energi. Så om du inte känner dig särskilt målmedveten kan det bero på olika saker:

1. Vanan i att inte spela särskilt storslaget och att alltid ”följa reglerna” är så bekväm att du upplever att allt annat skrämmer/överväldigar dig.

2. Du kanske känner att du inte är värd det?

3. Du är inte redo att ta fullt ansvar för den roll du spelar i ditt eget liv.

4.. Så för att skaffa dig mål kan du börja med att ställa dig dessa tre frågor:

5. Vad skulle jag bli glad av att göra utan att få betalt?

6. Vad tycker jag är spännande och vad får mig att må bra?

7. Vilken egenskap, talang eller erfarenhet vill jag dela med mig av till andra?

8. Du går på vilja istället för på motivation

Tänk på denna ekvation: Mål minus motivation = Utmattning.

Detta innebär kort och gott att ingen vill sträva efter ett mål om de inte mår bra under tiden de gör det. Visst, viljestyrkan kommer att hjälpa dig nå dina mål, men det kanske också innebär att du kommer frukta eller avsky varje steg på vägen. Därför är det viktigt att du hittar övertygande och motiverande skäl för att du ska nå dina mål.

 Du prioriterar inte egen tid – och återhämtning!

Det är enkelt att prioritera arbete, barn och dina favoritserier. Den verkliga utmaningen är att lära sig själv att unna sig egentid. Att se till att få tillräckligt med sömntimmar och tid att ta hand om sig själv – och kunna njuta av det. Så gör saker som du själv mår bra av och var lite mer självisk – det är helt okej!

HOMEOPATI

Vid stressrelaterade sjukdomar så är det som vanligt att man måste se på hela totaliteten inom homeopatin. Alla symptom som patienten har är lika viktiga i en stress utredning. Jag skulle vilja påstå att homeopatin är av särklass när det gäller att läka ut stress och utmattningssyndromet. Vilken annan metod har både mentalt, kroppsligt och känslor i en och samma medicin?

Vill dock påpeka att stora medel som Arnica och Aconitum kan fungera till stor hjälp i början av en behandling. Jag hade en tjej som led av posttraumatisk stress och hade sökt hjälp på många olika sätt. När hon kom till mig ville hon bara kasta sig framför vilken bil som helst, som hon uttryckte sig själv. Trots att hennes två barn gick bredvid fick hon dessa otäcka känslor. Hon hade varit med om så många otäcka händelser på kort tid så jag valde att börja med Arnica för yttre och inre våld. Bara efter en vecka kände hon sig så mycket bättre och mycket stadigare i humöret, hon kunde känna lycka i små korta stunder när hon var med sina barn. Hon sov för första gången hela natten på mycket länge. En annan patient som hade sett och varit med om mycket våld fick Aconitum i tre veckor och all hennes panikångest och stress bara försvann. Antroposoferna säger att det ögat har sett har man varit med om!

Källor: Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Stress, Källa: https://kurera.se/utmattad-har-ar-naringen-for-dig/, HÄLSA 31 juli, 2015, Källa: Vårdguiden 1177, Källa stress.se,

Visste du att du kan söka en homeopat vid stress?

www.svenskahomeopater.se

Magkatarr/Gastrit/Dyspepsi/halsbränna/ Reflux/Magsår

Magkatarr kan komma ibland, en del drabbas oftare än andra, det kan bero på olika saker. Symtom kan vara en brännande känsla i magen, smärta, obehag och/eller illamående. Det blir oftast bättre om du försöker minska ner på sånt som kan ge symtom som till exempel stress, alkohol, kaffe och stark mat. Ofta är det kostvanor som orsakar detta, för lite fukt och grönsaker helt enkelt. Rekommendation är att äta 80 % basisk mat och 20 % syra bildande mat. En basisk kropp har svårt att bli sjuk.

Vad är magkatarr?

Ordet magkatarr används ofta istället för funktionell dyspepsi, som är ett samlingsnamn för symtom som kommer från övre delen av magen och alltså ingen specifik sjukdom. Andra namn för magkatarr är gastrit eller känslig mage. Många som har magkatarr har också en känslig tarm, så kallad IBS, och/eller halsbränna och sura uppstötningar. Det är också möjligt att bakterien Helicobacter pylori kan orsaka magkatarr.

Det kan även bero på att du äter för fort, tuggar inte tillräckligt länge på var tugga, men det kan även vara ett magmunsbråck på övre delen av magsäcken som gör att det sipprar uppåt istället för neråt. Reflux innebär att magsyra läcker upp i strupen. Att lägga sig ner efter maten brukar vara som att be om sura uppstötningar, samma sak gäller att äta sent på kvällen. Vad man har ätit kan också spela en roll vid reflux sjukdom, när frätande magsyra läcker upp i strupen och irriterar den.

Vissa livsmedel i stora portioner förvärrar symtomen. Bland annat gäller det kött, mycket fett och olja, salt, mjölk och ost, visar forskning. Andra livsmedel som kan trigga symtomen är choklad, mint, kolsyrad dryck, juice och kaffe.

Kan även vara ett symptom på att duar blivit matintolerant som ex mjölkprotein, vetemjöl, socker eller något annat. ( se vårt inlägg om matintoeranser)

 Kolla igenom dina mediciner, vissa har biverkningar som magkatarr, många inflammationshämmande läkemedel.

Symtom på magkatarr

Symtomen på magkatarr kommer ofta i perioder och kan variera i intensitet. De kan skilja mycket mellan olika personer.

Vanliga symtom vid för mycket magsyra är:

*känner obehag i övre delen av magen

*reflux som innebär att magsyra läcker upp i strupen. 

* halsbränna, sura uppstötningar som bränner och svider i matstrupen

*har ont i övre delen av magen. Värk i solarplexus

*har en brännande/sugande känsla i maggropen

*mår illa

*kräks

*känner dig uppblåst

*snabbt blir mätt

*blir antingen bättre eller sämre när du äter.

Även om magkatarr är obehagligt och kan vara mycket smärtsamt, är det inte farligt och ger ingen ökad risk för cancer i magsäcken.

Liknade symptom kan uppkomma vid magsår, men då är det ofta blod i avföringen och det är inte alls bra. Det behöver inte vara det men magsår har en ännu värre smärta i magen och kommer helt plötsligt.

Ofta är det för mkt magsyra i magen men var uppmärksam att det kan lika gärna vara för lie magsyra men man får samma symtom. Då är  det inte bra att äta magkatarrsmedel från apoteket för de tar bort alla magsyra och det är det som kanske redan är problemet?


För lite magsyra
Mer gas gör magen uppblåst och då ökar trycket underifrån som kan få magsyra i magsäcken att läcka upp och ge halsbränna. Långsam matsmältning gör också att maten ligger kvar längre i magsäcken så att fler måltider hinner intas. Då fylls den upp mera och risken för läckage uppåt ökar.

Magsyra behövs för att bryta ned maten vi äter samt döda bakterier och parasiter som kan finnas i. För lite magsyra kan därför leda till sämre matsmältning och en överväxt av bakterier. Båda dessa bidrar till att matrester jäser i tarmen och ger gaser

Symtom vid för lite magsyra:
Brännande känsla efter intag av mat

• Illamående/rapar

• Förstoppning/Diarré

• Trötthet

• Spruckna naglar

• Vertikala åsar på naglar

• Matintoleranser

• Klåda i ändtarm

• Candida

• Perniciös anemi

• Anemi

• Allergi

• Artrit

• Autoimmuna sjukdomar

• Celiaki/glutenintolerans

• Herpes

• Hives

• Psoriasis/eksem/akne/utslag

• Astma

• Osteoporos

• Gallsten

• Depression

• Diabetes

• Hyper och hypothyroid

Helicobacter Pylori – magsårsbakterien

En av världens vanligaste bakterieinfektioner som infekterat cirka 50% av världens befolkning. Hos de flesta ger den inga symtom och verkar även kunna ha vissa positiva effekter. Samtidigt är det den vanligaste orsaken till magsår. Den kan ”borra” sig in genom slemhinnan i magen och ge upphov till inflammation. I längden kan den också minska mängden magsyra och då bidra till flera sjukdomar och magbesvär.

Diafragmabråck

Innebär att en del av magsäcken har tryckts upp genom diafragman upp i brösthålan. Då blir det svårare för magmunnen att hålla tätt mellan magsäcken och matstrupen och magsyra kan lättare läcka upp och irritera. Enligt Katrin Hint, läkare och specialist i allmänmedicin så har troligtvis 4 av 10 detta.

GERD: Har man svåra och återkommande besvär av halsbränna så kan man lida av GERD, gastroesofageal refluxsjukdom. Symtom på sjukdomen kan vara kramp och smärta i bröstet, en känsla av en klump i halsgropen, magont, hosta och illamående.

Vad kan jag göra för att förbättra mina besvär?

Du kan ofta lindra eller bli av med din magkatarr genom sunda och regelbundna levnadsvanor. Många mår bättre av att äta kokt och milt kryddad mat vid magkatarr. Du kan också uppleva ett mindre sug i magen om du väljer mindre portioner fördelat över fler måltider.

Från skafferiet:

Vid besvär försök ät något som är starkt basiskt:
*som färsk gurka ät en halv eller en hel då brukar bränningarna/illamåendet gå över fort
* ät fikon, de är väldigt basiska så efter två-tre fikon så försvinner besväret för tillfället
* tugga på fänkål, anis eller kummin
* gör en kopp med varmt vatten och honung drick. En annan av våra enkla huskurer mot magkatarr är honungsvatten. Eftersom det lindrar stress verkar drycken uppmjukande på magslemhinnan.
* koka eller ångkoka dina grönsaker, drick varmt vatten efter måltid.
* ät hirsgröt på morgon, koka den löst så du slipper använda mjölk till. Lägg fikon, aprikoser, solrosfrön, hackade valnötter, linfrön i blöt under natten och rör ner i gröten på morgon. Då håller du dig basisk hela dagen.
* förr rev man alltid en råpotatis och tuggade i sig vid halsbränna.
*1 tsk bakpulver, eller bikarbonat i ett glas vatten, lindrar snabbt. Det vanligaste är att konsumera bikarbonat eller någon form av medicin med liknande egenskaper. Du bör dock tänka på att om du använder det för ofta kan det leda till hälsoproblem.
* Kål: Kål hjälper till att läka magsår men få tycker om att äta den rå. Du kan äta den tillagad med en nypa kummin, eller rå med någon vinägrett för bättre smak.
* Morot: Hjälper till att motverka magsyror och normaliserar pH-värdet.
* Äpplen: Denna frukt är fantastisk för hälsan rent generellt och du kan kombinera den med alla typer av livsmedel, eftersom den anses vara neutral. Äpplen är perfekt för matsmältningen.
* Mjölksyrade grönsaker är bra att neutralisera magsyran ,både om det är för mycket eller för litet.
* En mogen banan kan hjälpa till att stödja magsyran och är ofta till hjälp mot matsmältningsbesvär och för att förhindra halsbränna.
* Fransk dragon


Basisk mat:
Frukt
Grönsaker
Frön
Baljväxter som t.ex linser
Tofu
Nötter
Mandel
Alger

Syra bilad mat:
Mjölkprodukter
Processad mat
Fisk
Kaffe
Alkohol
Läsk

Enkla huskurer mot magkatarr:
Fänkålste

De antiinflammatoriska och antispasmodiska egenskaperna minskar smärta och ansamling av gaser.
2,5 dl vatten
1/2 msk fänkålsfrön (5 g)
1 msk honung (25 g)
Koka upp vattnet och lägg i fänkålsfröna.
Låt dra 10 minuter sila och rör ner honungen.

Päron- och banan smoothie
Enzymerna och de naturliga fibrerna i päron och banan är perfekta för att minska irritation i magslemhinnan och är en annan av våra naturliga huskurer mot magkatarr. Dessa egenskaper, tillsammans med dess vitaminer och mineraler, saktar ned överproduktionen av magsyra och minskar stressen som påverkar matsmältningsprocessen.
Ingredienser
1 päron
1 mogen banan
1 glas vatten (2 dl)
Förberedelse
Skär upp frukten och mixa dem i en mixer tillsammans med vattnet.

Mildra magkatarr med risvatten
Eftersom det innehåller mycket fiber och antioxidanter är risvatten ett av de bästa botemedlen för att neutralisera brännande och smärta från magkatarr. Det har en lugnande verkan på nervsystemet och minskar den stress och oro som kommer till följd av besvär med magkatarr.
Ingredienser2,5 dl vatten
2 msk ris (40 g)
Förberedelse
Koka upp vattnet och häll i riset när det kokar.
Låt stå i rumstemperatur i 2 till 3 timmar och sila sedan vattnet i en sil.Kamomillte

Har länge använts för sin avslappnande effekt mot stress och för att neutralisera magsyra. Drick en kopp på kvällen för en lugnare mage och bättre sömn. Även bra för att lugna tarmen. Kamomill innehåller mycket FODMAP vilket för vissa kan bidra till bland annat gaser och en lösare mage, något man bör vara uppmärksam på. Men för majoriteten har kamomill positiva effekter.

Förebyggande vad behöver jag tänka på, hur kan jag läka mig själv?

 1. Ät sakta
 2. Ät regelbundet, inget mellan måltiderna
 3. Tugga väl minst 30-40 ggr på var tugga
 4. Ät 80 % basiskt mat varje dag dvs 3-4 frukter/grönskar extra varje dag
 5. Ät hirsgröt varje morgon

Undvik:
Stress
Undvik att äta fort, sitt ner och ät, titta på maten, ej på tv eller telefonen.
Undvik  snabbmat
Ät på regelbundna tider och inget mellan måltiderna, låt magen få vila.
Undvik magsårsmedicin, den kan försvåra dina besvär. Och onödig behandling kan vara svår att avsluta. Antibiotika ska aldrig användas när det inte är bakterier som orsakar besväret.
Undvik animalisk föda, ganska logiskt om man tänker efter då animaliska produkter är mycket försurade för kroppen och kräver mycket energi och magsyra för att brytas ner.
Rött kött
Mjölkprodukter
Raffinerat mjöl
Alkohol
Röttvin
Kaffe
Socker/godis
Juice
Tomater
Lök
Stora mängder fett och olja
Kolsyrad dryck
Friterad mat


Vad man reagerar på verkar dock vara individuellt. Om man får symtom varje gång man till exempel dricker mjölk eller äter kött kan man testa att minska ner på just det. Det finns också mat som lindrar halsbränna och sura uppstötningar.

En studie visar att det här är värt att testa mot reflux:

Proteiner med lågt innehåll av kolesterol, till exempel tonfisk, lax, linser, mandel och cashewnötter.

Fiberrik mat som grönsaker, frukt och fullkorn.

Vitamin C-rika grönsaker och rotfrukter som till exempel potatis.

Bär, melon och persika.

Probiotika i form av yoghurt, kefir och syrande grönsaker.

Källor: Medical News Today, Gastroenterology Research and Practic

 Sovställning: ligg på vänster sida så blir det svårare för maginnehållet att läcka upp. Höj även upp överkroppen en aning, antingen med en extra kudde under bröstet eller höj sidan av sängen närmast ditt huvud med cirka 15 cm. Två böcker under säng benen under huvudet brukar funka bra.

Tankar vid magbesvär att  fundera på och kanske få en läkning fortare på problemet :

Vad kan jag ta till mig och göra annorlunda?

Små steg blir ofta stora vinster

Vad kan mitt magbesvär handla om?

Äter jag fel? Äter jag för fort? Tuggar jag tillräckligt?

Vad gör jag när jag äter? Hur upplever jag min matmiljö? Är den lugn och befrämjar mitt matintag?

Är det något i min vardag jag behöver ändra på?

Sover jag bra?

Är det något som oroar mig?                                                                                                                Så mycket av våra känslor har sitt centrum i vår mage.                                                                  Att lyssna på sin mage och sin magkänsla är viktigt.                                                                           Vad säger mig min magkänsla?                                                                                                                    Genom KBT kan du få hjälp att kartlägga vilka faktorer/situationer som påverkar din mage och hur den signalerar i olika situationer.                                                                                               Du kan även få hjälp med metoder/kunskap att ändra tankar och beteenden som gör att du och din mage mår bättre/bra.

Örter:

Bitterörter kan hjälpa om man har problem med förstoppning, trög mage, väderspänning, dåligt smält mat, kramper i gallgångarna eller mensvärk. Det bästa är att dricka te av örterna genast när man känner att det är problem på gång. Man kan också bara ta en tesked tinktur i ett halvt glas vatten.

Rölleka, Älgfäs, Goblad, Kanel, Pepparmynta, Ringblomma, Maskros, Aloe Vera, Citronmeliss, Fransk dragon, Fänkål, Gurkmeja, Havtorn, Kanel, Kardemumma, Anis, Kelp, Koriander, Kyndel, Lakrisrot, Oregano, Mejram, Mynta, Rosmarin, Rättika, Salvia, Timjan, och vitlök.

Eteriska oljor:
Du kan göra en blandning med flera några droppar i en vanlig olja typ solrosolja, ta tre fyra droppar av dem du tycker luktar bäst här nedan, smörj på magen och lägg en vetekudde på magen, eller en varmhandduk som du stoppad i varmt vatten och gjort en lång orm av vira runt en torrhanduk och lägg den längs med matstrupen och ner till magen.

Du kan även ta en- två drp i varmt vatten e kopp och dricka långsamt.  

Svartkumminolja, Pepparmyntsolja, Boswelii, Kryddnejlika, Lavendel, Anis, Dragon, Fänkål mm.

Basilika som eterisk olja kan med fördel användas vid magbesvär som magkatarr, tarminfektion, svullen mage och vid hicka. Basilika användes förr i tiden mot huvudvärk och tarmbesvär av greker, romare och inom den kinesiska medicinen
Gör en blandning av:
ingefära, pepparmint, kumminfrö, korianderfrö, anis, dragon och fänkålsfrö.

Homeopati:

Stora medel:
Nux vomica
– stressad mage ätit fel, stressigt liv
Ars Alb – felaktig kost, matförgiftning, förstoppning, diarré
Carv vegatabilis – Sur i magen, halsbränna, magmunsbråck
Pulsatilla– reagerar på fet mat och växlar i avföringen, ofta ont i magen

Cellsalter:
Natium phos cellsalt reglerar magsyran i magen


Vid kroniska besvär sök en homeopat via www.svenskahomeopater.se

Sorg – den nödvändiga smärtan

Livskris

Gråt inte, gråt inte för att jag är död,  jag finns inom dig alltid.

Du har min röst,  den finns i dig.  Den kan du höra när du vill.

Du har mitt ansikte, min kropp.  Jag finns i dig.

Du kan ta fram mig när du vill.  Allt som finns kvar av mig är inom dig.

Så är vi jämt tillsammans.

Text Barbro Hörberg Musik Georg Riedel

”-Dina känslor bör inte paralysera dig. De bör inte vara defensiva. De bör inte hindra dig från att vara allt du kan bli.” -Wayne W. Dyer-

– TACK för att du gått här! Olle 3år

Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ditt huvud, men du kan hindra dem  att bygga bo där!

Sorg är kärlekens pris

Lars Lerin: ”Jag vet en sak, och det är att allt förändrar sig med tiden. Det är ingen sorg eller ångest som aldrig går över, men allt har sin tid.

Förebyggande:

Tyvärr finns inget förebyggande för sorg, vi kan aldrig ställa in oss på hur det är att förlora en nära och kära. Det enda vi vet är att om vi föds så måste döden komma någon gång. Ingen kan leva för evigt, förutom i våra minnen. Mynt har två sidor och livet också liv och död hör ihop. Ingen kan mäta tiden innan vi få gå från livet. Allt är som det synes vara.

Vi kanske behöver prata mer om sorg, död och saknad det drabbar oss alla någon gång eller flera gånger i livet! Det är viktigt att ha en tro, det är den som kan hålla oss uppe. Plocka från det religiösa smörgåsbordet, hitta en tro som gör det lättare. En själ kan aldrig försvinna.

Död är bara en förändring, att någon finns någonstans gör det lättare att förstå döden. Att inte bara försvinna och aldrig mer finnas kan vara en sådan stark sorg. Våra minnen i vårt hjärta kan inte försvinna. Gör ett rum i ditt hjärta där den du förlorat bor, dit kan du gå precis när du vill, sitter på tåget, tunnelbanan osv. Då bär du med dig din kärlek var du än är och ingen kan ta den ifrån dig.

Livskriser:

En människa som kommer i ett psykiskt kristillstånd har dabbats av en händelse som för hen ligger på gränsen till det outhärdliga. Att plötsligt förlora en nära anhörig är en sådan händelse som normalt leder till en psykisk kris. Sorg kan därför ses som en renodlad form av psykisk kris. Även att förlora ett djur är en kris. Men även skenbart små händelser kan hos en människa utlösa ett kristillstånd. Krisen blir då förståelig  mot bakgrund av den människans tidigare erfarenheter i livet. Den krisutlösande händelsen har väckt till liv svåra känslor som egentligen hänger samman med gamla smärtsamma livserfarenheter.

De krisperioder som varje människa går igenom, som en normal del av själva livscykeln. Till mognads eller utvecklingskriserna räknar man puberteten och ungdomsåren, graviditet, förlossning och familjebildning, åldrandet och pensioneringen osv.

Att förlora sitt arbeta kan också vara en sorg, att få slut av sin partner kan bli en stor sorg, att någon är otrogen mot oss kan framkalla sorg. Att få en diagnos kanske läkarna säger att den är obotlig, kanske att livet bara kommer att vara i 3 månader till…… ofta utlöser vi ett chocktillstånd som kan sitta i länge , brukligt 1-3 månader innan förståndet hinner ikapp.

Sorg är en känsla i oss att vi förlorat något. En tomhet som känns i hela kroppen. Viktigt att gå igenom sin sorg att försöka arbeta sig igenom sorgen, det finns bara en väg ut………ta till dig din sorg, titta på den gå in i den, skjut inte bort den med antidepressiva mediciner, alkohol eller droger. Du förvärrar bara din sorg och arbetet fungerar inte med att fly från den. Allt blir bara värre!

Våga känna psykisk smärta – en utveckling för varje människa

Psykisk smärta kanske inte syns, fysisk smärta kan alla se. Det är viktigt att ta hand om sin psykiska smärta speciellt vid sorg, annars kan den faktiskt utlösa en kroppslig smärta eller vad vi kallar sjukdom. Vi lär oss att bära fasader som döljer vårt verkliga tillstånd. De flesta av oss ställs ofta inför krav och situationer som kan vara mycket svåra att uthärda. Många livsförändringar medför stora krav på omställning och förmåga att lösa nya problem, Ofta belastar vi oss själva för många svårigheter och olyckor. Kvar blir en skuldmedveten människa som inte vågar se efter vad hen svårigheter faktiskt beror på. I hemlighet har vi tagit på oss skuld för vår situation. Förmågan att klara en sorg /kris är beroende på av om vi tillåter oss att ha det svårt och om vi vågar söka hjälp av andra. Ju mindre skuldkänslor ”dåligt samvete” man känner för att man mår dåligt, desto lättare är det att våga släppa fram och ge uttryck åt sina känslor. Att känna smärtan är en förutsättning för förändring.

Sorg och kris har olika faser

Chockfasen – ofta drabbas alla av en förnekelse eller uttrycker sig som jag kan inte fatta vad som hänt.

Reaktionsfasen – förståelse för vad som hänt börjar komma och en reaktion på betydelsen för händelsen

Reparations- och bearbetningsfasen –  den kan ofta pågå mellan 6-12 månader. Det är viktigt, att acceptera faktum och att sorgen kommer att läka fast det tar tid.

Jag har fått hjälp av Madeleine Lundberg Lindahl  som är en klok vän och har många bra tankar för livet, arbetar även som KPT-Terapeut. Vid sorg som inte går över kan vi rekommendera att gå på KBT och hos en Homeopat. Det kan  gå lite fortare med läkningen och kännas lite lättare att kombinera dessa två.

Stärkande tankar:

-Jag kan aldrig förlora dig ty jag har känt dig!

– I varje stund som jag tänker på dig eller säger ditt namn lever du!

Hur kan jag bryta mitt tankemönster, hur skall jag tänka? Hur bearbetar jag min sorg?

* Sorg är både abstrakt och konkret

* Börja med det lilla så det blir mer genomförbart till det stora.

* Vart tog mitt seende vägen? Jag befinner mig i ett sorge-land, vid sidan av livet, känns det som. Hur kan livet där ute, bara pågå, när jag sörjer så? Du får känna besvikelse och ilska i din förlust-situation.

* Delad sorg är halv sorg! Prat med andra som har haft sorg, prata med dina vänner. Stäng inte in sorgen, det är ett arbete som bör göras.

*Vi kommer inte undan, förr eller senare kommer vi undan!

* Sorg är en tillhörighet till livet! Att dö är det vi alla måste förr eller senare.

* Vad är mitt hjärtas längtan idag? Vad behöver min själ? Känn på djupet av dig själv.

* Hitta en rytm i livet, där du har dina vanor, (ej rutiner) du mår bra av goda vanor.

* Gå upp på morgonen även fast du gråter.

* Tröst, vad tycker du om? Vad kan du göra för att hitta din tröst? Vill du äta ett ”vanilj-hjärta” så gör det! Unna dig saker!

* Tröst kan vara att läsa, söka förklaringar, få hjälp med tankar och förståelse. Ibland är det svårt att ta emot tröst i din djupa sorg. Be att dina nära lyssnar in dig istället för att ge dig goda råd du inte bett om eller är betjänt av i detta läge. Be att dina nära hör av sig till dig. Ta dig rätten att svara på stöd och samtal när du orkar och förmår. Tag dig rätten att säga ”orkar inte prata just nu, men om jag kontaktar dig ikväll, är det okay?

*Vad gör jag av all den kärlek jag givit och investerat i en annan människa eller ett älskat djur som inte längre finns här hos mig? När du är redo så finns många som behöver din kärlek och omsorg. Erbjud kärleken och omsorgen till dem eller den aktivitet du känner för. Ensamheten och kontaktlösheten är så förekommande. Du, som medmänniska, behövs där ute i världen. Sorgens tomhetskänsla kan långsamt ersättas i din takt, genom att just du, finns för någon/några andra här i världen. Livet ropar efter dig. Du är behövd.

* Attrahera alla dina sinnen, sorg och glädje ligger nära varandra! Tag fram foton från ditt liv. Se på dem som visar dig glad och lycklig. Kanske är det någon aktivitet du ser på något foto som du tyckt om och som du kunde börjar med?

* Stundvis får jag må bra! Tillåt dig att pausa sorgen för ett ögonblick. Gör något roligt!

* Våga vara lite busig, göra saker man inte gjort på länge.

* Bryt mönster, gå andra vägar än du brukar. Ta en annan väg till jobbet, ät en annan frukost, våga bryta mönster.

* Sorg tar kraft, ännu mera kraft. Vad ger dig energi ? Skriv ner 5 moment som ger energi!

*När du sörjer blir du naken, försök att inte känna skuld och skam, du är bara så sårbar när du sörjer.

* Hitta din vrå i världen. Är det en skön fåtölj så kryp upp i den. Svep om dig en mjuk filt och boa in dig i dig, hitta din trygghet. Sök denna, din plats, när du känner sorgens våg komma svepande över dig. Ingen kan eller har rätt att ifrågasätta din sorg och din replipunkt, din ”Tröste-plats”. Tag dig rätten att sörja på ditt vis. Kanske tar du med dig något som är bärare av den du sörjer till din plats, ett klädesplagg, en tingest som du förknippar med den du sörjer. Doftminnen är starka och djupa minnen som dröjer sig kvar i våra sinnens system. Sök den doft som hjälper dig i sorgen. Spela den musik som den du sörjer tyckte om eller den musik ni delade. Tag fram bilder eller foton som tilltalar dig och som kan skänka tröst.

*Ta en fridag i veckan från sorgen, är det svårt, börja med en timma lite då och då.

* Tacksamhet för det som varit ökar livskänslan för det som skall komma.

* Tillbringa tid med andra som du älskar eller tycker mycket om. Ta vara på dem.

Att tänka på:

Vitamin C och D. Du hittar dem i citrusfrukter, broccoli, melon, grönpeppar, fisk, ägg och mjölk, etc.

Järn och zink. De finns i rött kött, fisk, skaldjur, äggulor, choklad, jordnötter, korvar, smör, etc.

Folsyra. Du kan få den från grönsaker, citrusfrukter, bönor, vete och mjölk.

Omega-3. Detta hittar du generellt i fisk, linfröolja och chiafrön.

Selen. Ät linser, ärtor, jordnötter, jordnötssmör och andra nötter.

Äkta johannesört har visat sig vara till stor hjälp. Den bästa delen är att den inte har de bieffekter som syntetiska mediciner har. Dess positiva effekter mot depression/sorg har utvärderats av olika läkare i Tyskland. Det finns många olika teer för att öka lugn och ro.

Lugn och ro blandning

En härlig blandning av frukt och örter så som lugnande kamomill, nyponskal, malva, apelsinblommor, friskt citrongräs, ekologiskt svartvinbärsblad och sist men inte minst, kryddig grön- och pepparmynta. Perfekt avslut på kvällen för dig som är känslig mot koffein. Bryggning: hett vatten, upp till ca 80-90 grader. Doseringen, ca 1 tsk á kopp, låt dra i 2-3 min.

Teet som ger lugn och ro i kroppen:

Kamomillte innehåller eteriska oljor som ska ha en avslappnande verkan på kroppen genom att lugna nervsystemet, dämpa oro och, sägs det, lindra sömnproblem. Det kan även ha effekt på en stressad mage och hjälpa dig slappna av inför natten. De lugnande effekterna anses bero på att en flavonoid binder till vissa receptorer i hjärnan, vilket kan förklara kamomillens rogivande effekt.

Grönt te:

Grönt te innehåller ett ämne som heter teanin, ett aminosyraderivat(gamma-glutamyletylamid). Detta ämne minskar stress, ökar avslappning och dämpar ångest samtidigt som det kan öka koncentrationsförmågan och minnet. Teanin balanserar signalsubstanserna serotonin (som är rogivande och förstärker positiva känslor) och dopamin (som ökar livslust och kreativitet). Grönt te är också virusdödande, lindrar pms, förbättrar sömnen och skyddar hjärncellerna. Teanin är även smärtlindrande samt skyddar mot hjärtinfarkt och högt blodtryck.

Till skillnad från många andra ämnen verkar teaninet direkt. Lindrigare ångest, som inför ett prov eller framträdande, kan därför mildras bara genom att du dricker en kopp grönt te någon timme före. Vid mer långvarig oro och ångest kan du dricka en kur om 3-4 koppar grönt te om dagen i tio dagar. Var uppmärksam på hur du mår under tiden!

Grönt te innehåller koffein, ungefär hälften så mycket som kaffe. Om du är koffeinkänslig så undvik grönt te innan läggdags.

Eteriska oljor:

Dofter påverkar oss alla mer eller mindre. Dofter kan ändra våra känslor, det kan få oss att bli lyckligare, att känna harmoni och glädje i sorgens djupa avgrund.

Naturliga eteriska oljor har individuella egenskaper som påverkar människan på olika sätt.

Eteriska oljor är högkoncentrerade essenser. Man behöver därför bara mycket små mängder (några få droppar). Tar man för mycket, tappar man deras positiva effekt och istället kan motsatsen uppstå. Vissa eteriska oljor är väldigt doftintensiva, t ex kanel, ylang-ylang, love dreams, och då räcker det med endast 2-4 droppar för att uppnå en fin doft i hela rummet. Citrusoljorna däremot är mycket lättflyktiga, vilket innebär att man i regel kan ta mer av dessa. Du kan använda dem i Aromalampor, Aromabad och Inhalering. Ta några droppar på en näsduk och lägg den under tröjan(bh, gärna några droppar på örngottet).

Oljor vid Sömnsvårigheter:

Lavendel, apelsin, kamomill och jasmin kan hjälpa om du har problem med att somna på kvällen eller om du vaknar ofta under natten.

Oljor vid lugn och ro:

Lavendel, En, Bergtall, Bergamott, Olibanum.

Neroli-oljan är väldigt avstressande och dess blommiga doft framkallar en känsla av lugn och ro.

Andra viktiga saker:

Promenader och motion är viktigt, ta långa härliga promenader i naturen, naturen är läkande. Krafter kommer tillbaka genom att vara nära  naturen och se det vackra. Solljus är naturliga huskuren för depression/sorg. Det har även visat sig att brist på solljus förhindrar serotoninproduktionen.

Massage är en av de bästa huskurerna för depression/ sorg. Den bästa delen är att de inte bara minskar symptomen. De förbättrar även vår livskvalitet och ger oss bättre hälsa.

Örtmedel:

Hjärtstilla:  På psyket är den fantastisk; tröstar stressade nerver, dämpar oro och släpper på mentala och känslomässiga spänningar. Vid sorg, trauma, depression och rädsla. Den är en vän på vägen när man tar sig igenom svårigheter.

Johannesört

Citronmeliss

Valeriana

Huskurer:

Tänk om det kunde finnas ett tee en ört ja något som kunde ta bort eller  lära oss att hantera sorgen! Mat är viktigt vid sorg, ofta kanske vi tappar matlusten, men det gör inte sorgen lättare.                                                                                                                                                

Kom ihåg att sorg tar kraft och energi. Fyll på med energi.                                                                                                                                                      

Kosttillskott:

Vitamin D

Cikaria

Homeopatmedel:
Pulsatill är tröstens medel.
Ignatia är instängd gråt när inte sorgen kommer ut.
Natrium muhr är när sorgen blir kvar och du gömmer den väl.

Sök en diplomerad homeopat, det finns mångamedel som kan hjälpa vid sorg. Homeopatiska medel kan ändra en tanke!
www.svenskahomeopater.se

Allergier på våren och sommaren

Allergier på våren och sommaren.

Det är många som lider av pollenallergi. Vid pollen allergi är det immunsystemet som överreagerar när du utsätts för allergener som finns i pollen och sporer. Ämnet kallas allergen. Det är ett äggviteämne som är helt ofarligt för de flesta, men som gör att en del får allergiska besvär. Hos den som har benägenhet för allergi kan kroppen börja producera allergiantikroppar. De kallas IgE-antikroppar och kan bildas mot många olika ämnen.
Kroppen bildar allergiantikroppar och du utvecklar en känslig, det visar sig som :
nysningar, rinnande näsa, röda irriterade ögon, klåda och rinnande ögon,  hosta retningar i luftrören, huvudvärk, klåda i hals och gom, nästäppa, bihåleinflammation, rinnande svidande ögon, stor trötthet,  och värre symtom som astma, andnöd,  och eksem.

De vanligast pollensorterna är lövträd, främst björk, al-och hassel, sensommaren är det gräs och gråbo. Pollenhalterna i luften varierar från dag till dag, men även mellan olika år. Det finns mest pollen i luften när det är uppehållsväder och blåser, medan det blir låga halter under kyliga och regniga dagar.

Pollenallergi liknar besvären vid vanlig förkylning. Men vid förkylning får du ofta också ont i halsen, ibland tjock, gul snuva och någon gång hög feber, vilket du inte får vid pollenallergi. Besvären vid pollenallergi kan dessutom variera från dag till dag och varar under en längre tid än förkylning.

Det finns även korsallergier mellan pollen och mat. Symtom är då att det kliar, sticker och känns svullet på läppar, i mun och svalg. En person som känner av pollen kan även känna av äpplen , päron, nötter mm. Kommer att skriva ett eget inlägg om mat allergier.


Korsallergi mot björk orsakas av nötter, till exempel hasselnötter, jordnötter, soja, äpplen och så kallade stenfrukter, till exempel körsbär, päron, plommon, persika och aprikoser. Den som har korsallergi kan också få symtom av morötter och av att skala rå potatis.

Det finns korsallergi mellan gräspollen och bland annat vete, ärtor, jordnötter och soja. Men det är ovanligt att du får symtom av dessa födoämnen på grund av att du är korsallergisk mot gräspollen.

Det förekommer också korsallergi mot gråbopollen och då kan du reagera mot till exempel persilja, koriander, selleri och morötter. Även det är betydligt ovanligare än korsallergi av björkpollen.

Det är ovanligt att korsallergi ger allvarliga allergiska reaktioner. Detta beror på att de korsreagerande ämnena är väldigt känsliga och snabbt bryts ned i magsäcken och tarmarna. Stora mängder av korsreagerande födoämnen har undantagsvis orsakat allvarliga reaktioner under en pollensäsong, speciellt om du samtidig ansträngt dig.

Undvik att äta sådant du får besvär av. Du kan oftast äta maten om den är tillagad, eftersom allergiämnen som korsreagerar med björkpollen förstörs av värme. Detta gäller dock inte nötter.

Att tänka på vid allergitider:

Ha fönstren stängda under dagen.

Byt kläder när du har varit utomhus.

Skölj bort pollen ur håret innan du går och lägger dig.

Sovrummet är extra viktigt eftersom det är där du vilar och återhämtar dig. Städa noga, byt lakan ofta och se till att du är så ren som möjligt när du ska sova. Vädra sovrummet på natten eller tidigt på morgonen då pollenhalterna är låga. Ta bort onödiga föremål från ditt sovrum (böcker, leksaker, blommor).

Undvik att använda fjäderkuddar.

Lukter, damm och blommor som du normalt tål kan få en förstärkt effekt under pollensäsongen eftersom din kropp redan är ur balans.
En luftrenare i sovrummet är aldrig fel.

Att ha luftfuktare på elementen är bra.

Pälsdjur har ofta med sig stora mängder pollen i pälsen efter att de varit ute. Borsta ur pälsen innan ni går in eller skölj den så snart ni kommit in om djuret varit ute i höga halter pollen.

Plantera bara växter som inte ger pollenallergi i din närmiljö.

Växter som renar hemmet:
Ampellilja, Bergpalm, Svärmorstunga, Trollhassel, Hängsparris

Snitt blommor: Tulpaner, Hortensia, Bukettanemon, Amaryllis, Nejlika

Inhalationsånga: Inhalationsånga hjälper till att ta bort slem och lugnar irritation i näsborrarna. Som ett resultat blir allergisymtomen reducerade.
Ingredienser: 2 ½ dl vatten, 4 droppar eterisk olja (rosmarin, mynta eller eukalyptus)

Vad kan jag göra åt det?

Immunförsvaret reagerar på irriterande substanser i omgivningen. Vilken främmande substans som helst som kommer in i kroppen kan trigga respons av immunförsvaret.

Dessutom finner vi 80% av immunförsvaret i tarmarna.

Anledningen till att allt fler blir allergiska. Forskare tror nu att många allergier orsakas på grund av brist på bakterier – då vi människor är gjorda för att leva med vissa bakterier. Men allt renare miljöer har utrotat några viktiga bakteriesorter som tidigare hjälpt till att hålla vårt immunförsvar i schack.  Utan dessa bakterier i vårt system blir vi mer känsliga för allergener som till exempel damm, kvalster, djurpäls och pollen, skriver tidningen The Telegraph.  Mildrar symtomen även vid andra inflammatoriska tillstånd. Förutom vid hösnuva och pollenallergi har probiotika visat sig även kunna förbättra symtombilden vid andra inflammatoriska tillstånd, som till exempel dermatit (eksem) och magbesvär som IBS.

Probiotika​

Tillskott med goda bakterier, probiotika, kan lindra vid allergiska besvär. 17 av 22 studier visar på signifikanta effekter på nästäppa, klåda och rinnsnuva samt livskvalitet, enligt en vetenskaplig översiktsartikel. Till de mest framgångsrika bakteriestammarna hör Lactobacillus paracasei, en mjölksyrabakterie som kan finnas i syrade mjölkprodukter och probiotikatillskott.

Några studier visar att probiotika också kan förebygga allergier hos barn om det ges till både mamman och det lilla barnet, men här pekar forskningen åt olika håll.

Det är värdefullt att motionera även för allergiker. Det stärker lungornas funktion och kan göra att man orkar med astmaanfall bättre. Bertil Dahlgren rekommenderar också en lugn livsstil och gärna någon form av avspänningsövningar, exempelvis yoga eller qigong. Dessa innehåller också andningsövningar som kan vara värdefulla för allergiker. Lång­varig stress tycks vara negativt och kan förstärka kraften i en allergisk reaktion.

Avspänning​

Stress kan öka risken för allergiska symtom och även göra att man reagerar sämre på mediciner. Avspänningsövningar och djupandning brukar rekommenderas för att lindra besvär med allergi. Inom medicinsk yoga, som tagits fram av yogaläraren Göran Boll, finns en speciell variant avsedd för dem med allergiska besvär. Metoden finns tillgänglig för alla genom internettjänsten balansonline.se

Nässköljning​

Vid pollenallergi kan det lindra att varje dag skölja näsan med en kroppstempererad svag saltlösning. På det sättet kan man spola bort en del pollen och lindra besvär med nästäppa, rinnsnuva och nysningar. Effekten brukar bli bäst om man börjar tidigt på säsongen, innan besvären blivit så uttalade. Nässköljningskannor säljs i hälsokostaffärer och på apotek. 

Mat som medicin vid allergitider:

Ät mer livsmedel med högt innehåll av C-vitamin

C-vitamin har antiinflammatoriska egenskaper som underlättar lindring av symptom, speciellt andningsproblem som tenderar att ha sin topp under våren. Ät:

Vattenkrasse,  Broccoli, Apelsin och citron, Blomkål, Spenat, Pumpa, Kål

Ät mer livsmedel med folsyra. Bland livsmedlen som bidrar med högt innehåll av folsyra har vi: Linser, Kikärter, Spenat, Kastanj, Sparris, Bönor, Sallat, Ärtor

Ät mer livsmedel med flavonoider

Det är en god idé att inkludera fler livsmedel som innehåller flavonoider i sin kost eftersom denna substans har väldigt starka antiallergena egenskaper.
Ät: Vitlök, Lök, Äpple, Päron, Körsbär, Mango. Havregryn

Man bör ha en kost rik på frukt och grönsaker, och upprätthålla regelbunden konsumtion av baljväxter. Tre portioner grönsaker och två portioner frukt bör vara en daglig rutin.

Utmärkande för en kost som hjälper vid säsongsallergier

Öka intaget av livsmedel som har ett högt innehåll av omega-3-fettsyror och C-vitamin.

Ät fem portioner frukt och grönt (500 g) varje dag.

Drick grönt te, det fungerar som en naturlig antioxidant.

Balansera din konsumtion av fettsyror (till exempel: välj olivolja istället för solrosolja eller olja från andra frön).

Ät mer kallvattenfisk och mer ägg.

Ät probiotisk mat, som till exempel yoghurt. ( SOCKERFRI)

Vitaminer, mineralämnen och andra näringsämnen som du inte ska missa

e-vitamin hjälper dig att minska inflammation som kan vara orsaken till olika symptom. För att få i sig E-vitamin kan man testa: Fullkorn, Sojaprodukter, Vegetabiliska oljor, Gröna bladgrönsaker, Nötter

Från skafferiet:

Personer som äter traditionell medelhavskost, med mycket frukt, grönsaker, baljväxter och nötter, löper mindre risk för allergi, enligt några studie

Ät mkt grönsaker och frukt en basisk kropp håller längre och skapar motstånd mot allergener.

Drick gärna en kopp varmt vatten ( uppkokt på spisen) efter varje måltid, det ökar lymfsystemet och hjälper din kropp att städa bort pollen mycket fortare.

Ät mjölksyrade grönsaker varje dag, morot, gurka, surkål.

Ät traktens honung, börja tidigt i januari för att vänja dig vid förra årets pollen. Öka när nya pollen kommer 2-3 msk per dag.

Honung och äppelcider kan drickas i ett glas varmt vatten för att förhindra allergier.

Drick nässeltee för ökad motståndskraft.

Undvik: Vid denna tidpunkt bör du eliminera vissa livsmedel från din kost under ett par veckor. Man måste utreda om några livsmedel orsakar inflammation, för att kunna kalibrera symptomen.
Alla mjölkprodukter, som mjölk, ost, fil osv. Kan du undvika vetemjöl och socker så är det jättebra och effektivt. Mjölkprodukter är väldigt slembildande och partiklarna fastnar lättare i dig och du får mer besvär.

Huskurer:
Tallbarr: Tallbarr är en fantastisk källa till C-vitamin och avkok på tallbarr är en riktig superdryck för hälsan. För att motverka och lindra besvär med pollenallergi ska tallbarr ligga och dra i vatten ett par timmar, gärna över natten, för att sedan silas bort och vattnet drickas.

Björksav: Björksav är en naturlig, mild och lätt söt hälsodryck som tappas från björkens stam innan lövsprickningen på våren. Genom att dricka björksav tillför du kroppen många nyttiga mineraler och spårämnen. Saven är särskilt rik på kalium, kalcium och magnesium vilket också gör den till en utmärkt återställare av vätskebalansen efter ett hårt träningspass. Genom att dricka björksav dagligen inför och under pollensäsongen sägs pollenallergi kunna lindras. Detta troligen genom att kroppen tillförs björk i små doser och på så vis får ett stärkt försvar.

Salvia: Detta är en medicinalväxt som har använts för kvinnor sedan antikens dagar. Den är toppen för att behandla allergier tack vare sina antiinflammatoriska egenskaper. Den har dessutom avslappnande och balanserande egenskaper, och den hjälper med matsmältningen.

Rosmarin: Rosmarin lindrar inflammation som är relaterad till allergier, speciellt då detta påverkar ögonen i form av torrhet, klåda och tårar. Rosmarin förbättrar dessutom cirkulationen.

Nässlor: Nässlan är en väldigt avgiftande vildväxt som underlättar borttagandet av gifter. Den reducerar allergisk rinit och förbättrar livskvaliteten hos de personer som tar det frekvent.

Du kan gör ett annat väldigt effektivt avkok med fläder och lakrits:

Fläder: Denna blomma lindrar vanliga allergisymptom som klåda, nästäppa, halsinflammation, hosta och utslag. Den är också väldigt effektiv för att behandla hudutslag. Utöver att dricka den så kan du också applicera blomman utvärtes.

Lakrits: Denna ört har en söt och intensiv smak och är en naturlig antihistamin, både vid utvärtes och invärtes bruk. Faktum är att det finns antika behandlingar där man tagit lakritsbad för att kunna dra nytta av dess naturliga kortison. Denna växt är också en kraftig anti-inflammatoriska agent med tanke på dess främsta komponent, glycyrrhizin. Den lindrar dessutom slemmet i respirationssystemet och gör att gifter lättare tas bort från kroppen


Samtidigt är nässla en antihistamin som reducerar allergisymtom.

Ingredienser: 1 matsked torkad mynta (10 g), 1 matsked honung (25 g), 2 ½ dl vatten, 1 matsked nässla (10 g)

Örtmedicn/naturläkemedel

Ny studie: Probiotiska bakterier hjälper mot pollenallergi. Du ska du prova att äta probiotisk yoghurt, eller andra tillskott med probiotiska bakterier.

Just detta kan nämligen vara hemligheten bakom att bota hösnuva och pollenproblematik, visar en ny studie.

Probiotika med många stammar av tarmbaketerier.

Ät omega tre som kosttillskott. Tillskott med omega 3-fettsyror kan lindra vid allergiska besvär enligt några studier

Bipollen

Bipollen brukar kallas ett av naturens mest kompletta livsmedel. Det är fullspäckat med näringsämnen som vitaminer, mineraler, enzymer, antioxidanter, aminosyror och fettsyror i en perfekt sammansättning som stärker immunförsvaret. De näringsrika pollenkornen utgörs av det pollen som bin har samlat in från olika växter för att ge näring till sin koloni. På grund av att du när du äter bipollen tillför kroppen naturligt pollen sägs pollenallergi kunna lindras.

För att lindra pollenallergiska besvär behöver bipollen ätas inför och under hela pollensäsongen. Det fungerar bäst om du börjar med en mindre dos och sedan successivt ökar. Den optimala dosen är 0,5-1 matsked per dag.

Bivax

Bivax ska enligt svensk folktro vara bra att tugga när snuva och allergisymtom slår till. Att äta färskt bivax, honung och bipollen (läs ovan) sägs förebygga allergiska besvär genom att kroppen dagligen utsätts för små doser pollen och på så sätt kan lära sig att hantera det. Ska både förebygga och lindra nästäppa. Kan tas både inför och under pollensäsongen, men har störst fördel av att få viss prepptid på sig inför säsongen. Välj i första hand att preppa med svenska eller nordeuropeiska biprodukter då dessa innehåller samma sorts pollen som du senare under säsongen faktiskt kommer utsättas för.

Björkprodukter

Till exempel björksav, sägs förebygga allergiska besvär, och är en gammal beprövad huskur. Björksav är en naturlig, mild och lite söt dryck som tappats från björkens stam innan lövsprickningen på våren. Med björksav tillför du kroppen nyttiga mineraler och spårämnen. Björksav är särskilt rik på kalium, kalcium och magnesium, vilket också gör den till en bra vätskebalansåterställare efter svettiga träningspass. Genom att dricka björksav cirka en, två deciliter dagligen inför (men även under) pollensäsongen sägs allergin kunna lindras. Detta genom att kroppen tillförs björk i små doser och på så vis får ett stärkt försvar.

Björk – varken blad eller elexir från björksav – bör dock inte intas i allt för stora mängder under längre tid eftersom det då kan irritera och skada lever och njurar. Det gäller även vid utvärtes bruk, då allt du smörjer dig med absorberas av huden.

Ekologisk björksav finns att köpa på hälsobutiker.

Bromelain

Bromelain är ett enzym som kommer från ananas och kan minska inflammation. Brukar ofta rekommenderas i kombination med C-vitamin

C-vitamin

C-vitamin fungerar som mild antihistamin och ofta rekommenderas det att du tar quercetin (antioxidant) och bromelain (enzym) samtidigt (läs mer ovan och nedan). Ofta rekommenderas höga doser C-vitamin

Lyprinol

Är ett kosttillskott med ingredienser som härstammar från den berömda grönläppade musslan från Nya Zeeland. Musseloljan fungerar välgörande för luftvägar och andningsorgan och har en hög andel av fettsyrorna omega-3, omega-6 och omega-9 samt naturligt förekommande antioxidanter.

Eteriska oljor:

Välj en lugnade olja som lavendel kamomill, rosenolja , sandelträ och ylan ylang. Används till massage, bad kompresser, inhalering och lotionen beroende på typ av allergi. Räddningsdroppar 4-7 drp på tungan till symptom släpper.

Homeopati:

Allium cepa vid rinnande ögon och angripna slemhinnor. D30-D 200 2 piller 3-7 ggr/dag

Aconitum vid allergichock D 200 var tionde minut till symtom avklingat.

Apis vid allergiutslag, nässelutslag mm, D30-D200 2 piller var 20:e minut till symtom avklingat.

Finns flera som kan användas vid akuta besvär.

Sök en homeopat, homeopati är väldigt bra vid alla allergiska besvär. Homeopati hjälper ditt immunförsvar att läka ut dina allergier. www.svenskahomeopater.se

Stärk ditt immunförsvar

Stärk ditt immunförsvar

I dessa tider då virus angriper oss, är det extra noga med att  stärka sitt immunförsvar. Utöver att hålla sig undan från stress och sova bra spelar maten en viktig roll i att förebygga att sjukdomar bryter ut och växer sig starka.

Mat som Medicin det bästa för hälsan:
Minska ner ditt köttätande betydligt, det ligger länge i tarmen och förhindrar ditt upptag av vitaminer och mineraler.

Om du följer en kost med för mycket raffinerat mjöl, fett och socker är ditt immunförsvar förmodligen svagt och låter både virus och bakterier in.

Undvik för mycket mjölkprodukter, det slammar igen kroppen och virus fastnar mycket lätt i dina slemhinnor om de blir förtjocka.

Undvik rött kött, ät så lite som möjligt av den varan.

Drick mindre kaffe och mer tee, spelar ingen roll om du väljer grönt, vitt eller svart te – samtliga är fullmatade med antioxidanter i form av polyfenoler och flavonoider.

Ett glas fläderblomssaft är inte helt fel i samband med en förkylning. I studier har man sett att fläderblomsextrakt tycks kunna blockera influensavirus. Ett par mindre studier på människor har visat att fläderbär kan skynda på tillfrisknandet från influensa. Fläder innehåller också kraftiga antioxidanter som verkar inflammationshämmande.

Honung
Honung har antibakteriella egenskaper och lindrar halsont. För att ge bästa effekt mot förkylningar ska honungen dock inte vara upphettad, så undvik att söta ditt te med honung om det är förkylningslindring du är ute efter

Stärk din tarmflora
Över 50 procent av din kropps immunförsvar är kopplat till tarmfloran. Därför är det smart att integrera probiotiska bakterier i din kost. De kan nämligen motverka skadliga bakterier och boosta ditt immunförsvar så det blir bättre på att bekämpa virus. Bäst effekt ger mjölksyrabakterier av arten Lactobacillus acidophilus, som du hittar massor av i A-fil. Välj den naturella varianten utan frukt och socker.
Mjölksyrade grönsaker använd  Miso- (Miso är ett japanskt livsmedel som framställs genom jäsning av sojabönor, havssalt, spannmål och vatten under inverkan av mögelsvampen kōji. Ibland även andra ingredienser. Den tjocka pastan används bland annat tillsammans med dashi för framställning av misosoppa.)
Använd Shoyu eller Tamari i din matlagning, helst ekologisk.

Vitlök
Vitlök är riktig ”supermat” som innehåller den aktiva ingrediensen allicin, en effektiv bekämpare av infektioner och bakterier. I en brittisk studie lät man 146 försökspersoner äta antingen placebo eller vitlöksextrakt under 12 veckor och man fann att de som åt det senare löpte 60 procent lägre risk att drabbas av förkylning. I andra studier har man också sett att vitlök kan minska risken att drabbas av cancer i magen och tjocktarmen.

Broccoli
Broccoli är bland det nyttigaste du kan äta i grönsaksväg. Den består av en rad näringsämnen som skyddar kroppen, bland annat vitaminerna A och C samt antioxidanten glutation. Broccoli innehåller också en rad mineraler, däribland järn, zink, magnesium och kalcium, som har en stärkande effekt på immunförsvaret.

Champinjoner
Är en här nyttiga svampen innehåller nyttigheter som antioxidanter, selen samt B-vitaminerna riboflavin och niacin. Studier har visat att brist på selen kan öka risken för allvarligare influensa. B-vitaminerna stärker immunsystemet och studier på djur har visat att svamp har antibakteriella och antivirala egenskaper.

Sötpotatis
Sötpotatis innehåller antioxidanter, bland annat betakaroten och vitamin C, som hjälper kroppen att bekämpa eventuella skador och sjukdomar. Den är också rik på järn samt är en bra källa till E-vitamin som ju också finns i fettrika livsmedel som nötter och frön.

VITA BÖNOR
Kostfibrer är en viktig faktor när det gäller att äta sig till ett optimalt immunförsvar. Fibrer är nämligen näring för tarmens sunda bakterier. Det ger en stark tarmflora, vilket är en viktig förutsättning för att hålla ditt immunförsvar i toppform. Torkade bönor har ett högt fiberinnehåll, och de vita ligger allra högst. I sallader och soppor. Rekommenderad mängd: Den rekommenderade dagliga mängden kostfibrer är 25–35 gram. 100 gram vita bönor ger dig 18,6 gram.
Alternativ: Alla baljväxter har ett högt fiberinnehåll liksom fullkornsprodukter, gröna ärter och de flesta typerna av kål och grova grönsaker.

Fet fisk
Makrill är fullspäckad med D-vitamin som aktiverar kroppens mycket viktiga T-celler, som bäst kan beskrivas som immunsystemets mördarceller, som gör sig redo för att slå ut din vinterinfluensa. Dessutom bjuder makrillen också på massor av omega-3-fett, som också stärker immunförsvaret genom att påverka kroppens produktion av hormonet prostaglandiner. Så kan du äta den: Grilla den och servera den till middag. Ät den rökt tillsammans med en god sallad, eller varför inte en skiva rågbröd med makrill i tomatsås till frukost. Rekommenderad mängd: 200 gram fet fisk i veckan, exempelvis en middag och tre gånger lunch.
Alternativ: Alla former av fet fisk, t ex sill, lax, öring, ål och hälleflundra, innehåller det ack så viktiga D-vitaminet samt omega-3-fettsyror. Variera gärna mellan olika varianter.

GRÖNKÅL
De mörkgröna, krulliga bladen bågnar av C-vitaminer, som bidrar till att skydda kroppen mot virus och bakterier. Den enklaste lösningen är att stoppa grönkålsbladen i mixern i din smoothie. Eller ät den finhackad i sallader, t ex med apelsiner i tärningar och granatäpple, eller med bär, nötter,  och vitlök, som också passar bra med den beska grönkålen. Grönkålen är också god i soppor och matpajer, eller varför inte en hemlagad grönkålspesto? Varför inte bara rosta den i ugnen och strö lite flingsalt på, det är jättegott! Rekommenderad mängd: 50 g grönkål ger dig den dagliga, rekommenderade mängden C-vitamin, men du får gärna äta mer.
Alternativ: Andra i kålfamiljen har också ett högt innehåll av C-vitamin och kostfibrer, för att inte tala om röd paprika och nypon som ligger i toppen.

SPENAT
Spenat innehåller en rad viktiga näringsämnen. Bland annat folat, en form av ett vattenlösligt B-vitamin som hjälper till vid cellförnyelsen samt reparerar DNA. Spenatbladen är också rika på fibrer samt antioxidanter som stärker immunförsvaret.

BLÅBÄR
De små, blå bären är fullspäckade med antocyaniner, en aktiv antioxidant, som uträttar små mirakel för ditt immunförsvar. De flesta av de sunda ämnena sitter i skalet, och då bär har en stor skalyta i förhållande till innehållet är de i särklass när det gäller hälsa. Blåbär innehåller dessutom massor av C- och E-vitamin, som också stärker ditt immunförsvar. Ät dem som godis, lägg dem på kvarg, havregrynsgröt, pannkakor eller i dina smoothies och sallader. Rekommenderad mängd: Du kan inte äta för mycket blåbär. Mellan 100 och 250 gram blåbär eller ca 2 dl om dagen ser ut att kunna ge en mätbar hälsoeffekt.
Alternativ: Alla blåaktiga bär innehåller massor av antocyaniner, så det är bara att frossa loss i svarta vinbär och björnbär.

GRAPFRUKT
Grapefrukten är en riktig kick för ditt immunförsvar. Den är rik på antioxidanterna flavonoider och C-vitamin som har en stärkande effekt på immunförsvaret. C-vitaminet ökar också upptaget av järn, folsyra, kalcium och antioxidanter i kosten.

Citrusfrukter
Apelsiner och andra citrusfrukter har visat sig motverka virusinfektioner, till och med när du redan insjuknat. Plocka med andra ord fram juicepressen vid minsta tecken på förkylning! En extra bonus: apelsin är ett av de livsmedel som mättar bäst per kalori. Här är listan med maten som högst mättnadsindex!

PARANÖTTER
Paranötter har ett högt innehåll av selen, som många av oss får för lite av. Mineralet sätter fart på produktionen av vita blodkroppar, som försvarar kroppen mot angrepp från t ex virus och bakterier. Ät dem enklast som snacks, eller grovhackade på din A-fil eller på dina sallader. Rekommenderad mängd: Håll dig till 30–50 gram nötter om dagen. Alternativ: Du hittar massor av selen i inälvsmat, räkor och tonfisk samt generellt i fisk, ägg och skaldjur.

RAPSOLJA
Varför: Rapsolja ger dig E-vitamin, en mycket effektiv antioxidant, som stimulerar ditt immunförsvar, bl. a genom att skydda kroppen mot fria radikaler från bl a rökning och luftföroreningar. Använd rapsolja i vinägrettdressingar, marinader, i bakverk och till stekning. Rekommenderad mängd: 2–3 tsk olja till en huvudmåltid.
Alternativ: Andra växtoljor, mandlar, hasselnötter, äggulor och björnbär är alla goda källor till E-vitamin.

MÖRK CHOKLAD
 Det höga kakaoinnehållet i choklad ger dig stora mängder fenoler, som bl a får immunsystemet att göra sitt bästa i kampen mot virus. Ät den som den är, drick en kopp hemlagad choklad gjord på mörkt kakaopulver, eller doppa frukt som t ex jordgubbar och ananas i smält, mörk choklad. Rekommenderad mängd: Håll dig till 20–30 gram mörk choklad, minst 70 procents kakaohalt, dagligen.
Alternativ: Drick ett glas rödvin, som innehåller samma mängd fenoler som 41 gramchoklad. choklad.

Örter / Huskurer

Bidrottninggelé
Det är vad bidrottningar äter i kupan. Det innehåller mycket vitaminer, speciellt A, B, C och E.
Bidrottninggelé innehåller även koppar, järn och fosfor. Som om det inte vore nog tillhandahåller det även kroppen med selen, omättade fettsyror och kalcium.
Det hjälper till att förebygga infektioner och är framförallt rekommenderat för barn och äldre. Ta en matsked varje morgon på tom mage utan något annat.

Propolis
Det här är ytterligare ett ämne som används av bin i deras dagliga liv (det används för att täcka kupan). Propolis är väldigt rikt på aminosyror, vitaminer, essentiella oljor och bioflavonoider. Det betyder att det är en fantastisk tonic för att hålla virala och bakteriella sjukdomar borta.Propolis rekommenderas i fall med regelbundna andningsproblem eller när ditt immunförsvar försvagats av någon anledning (kan vara ett familjeproblem, mycket stress, depression, etc.) och du blir mer sårbar för sjukdomar.

Ingefära
Din mormor har förmodligen sagt åt dig att dricka ingefärste för att lindra symptomen på influensa eller täppt näsa. Ingefära används mycket i asiatisk matlagning och är väldigt bra för dig. Det har därför varit en del av naturlig medicin i flera sekel.Ingefära bekämpar infektioner och förbättrar cellhälsan tack vare sina antioxidanter.
För att åtnjuta fördelarna kan du strö ingefära över maten eller göra ett te.
Ingredienser:
25 cl vatten
1/2 tesked riven ingefära
1 matsked honung
Beredning
Koka upp vattnet och tillsätt ingefäran.
Låt koka i fem minuter, ta bort från värmen och täck över.
Filtrera och söta med honung. Drick så varmt som möjligt.

Vitaminer:
Vitamin C:
bidrar till immunförsvarets normala funktion. bidrar till att beskydda cellerna mot oxidativ stress. bidrar till normal kollagenbildning, som har betydelse för normal funktion av brosk, skelett, blodkärl, hud, tänder och gom.

Vitamin D
D-vitamin bildas i huden när solen lyser på oss.  Med maten får vi ytterst lite D-vitamin jämförelsevis. Resultat: många svenskar (kanske de flesta) har brist på D-vitamin. Särskilt under vintern och våren. Mörkhyade och de som undviker solen drabbas värst.

D-vitamin är unikt bland vitaminerna. Det är ett steroidhormon, som våra könshormoner testosteron och östrogen. D-vitaminet påverkar effekten av hundratals gener i de flesta av kroppens celler. Potentiellt kan det därför påverka hälsan på mängder av sätt. En brist, vanligt hos svenskar i allmänhet, kan alltså teoretiskt ge nästan vilka sjukdomar som helst.

Allt mer forskning talar för att D-vitaminbrist har en roll i mängder av sjukdomar. Infektionssjukdomar, vinter- och vår-depressioner, cancer, hjärtsjukdom, benskörhet, autism, generell värk/fibromyalgi, övervikt… listan på sjukdomar där ett samband misstänks är lång.

Mycket återstår att säkert bevisa, men en del är så gott som säkert redan nu. D-vitamin är billigt, säkert och biverkningsfritt i högre doser än man tidigare trott.

Att få upp kroppens nivåer till den normala för personer som regelbundet får stark sol på sig är därför smart. Det kan förebygga flera sjukdomar och kända faror finns inte för friska.

Mineral

Zink
Zink ingår i 100-tals enzymer i kroppen som påverkar omsättningen av proteiner, kolhydrater, fett, nukleinsyror samt vissa vitaminer så som till exempel vitamin-A.  Zink är en mineral som medverkar i många olika processer i kroppen och bidrar exempelvis till immunsystemets normala funktion, till normal fertilitet och till att bibehålla normalt hår och normal hud. Zink finns naturligt i bland annat bönor, solrosfrön, mandel, nötter, pumpakärnor, skaldjur, ostron och nötkött.

Vanliga tecken på Zinkbrist:
Sköra naglar, återkommande infektioner, ihållande träningsvärk och krånglande mage. Det kan samtliga vara indikationer för att dina zinknivåer är låga. Zink är ett livsviktigt näringsämne som kroppen behöver till 100-tals viktiga kroppsfunktioner. Eftersom zink har så stor betydelse för vår hälsa, så påverkas vi redan vid en liten brist. Vita fläckar på naglar kan vara zinkbrist.

Probiotika
Probiotika är goda bakterier i mat eller tillskott som enligt WHO definieras som levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder ger hälsofördelar.  Det är levande nyttobakterier, som är en del av de 1,5 kilo bakterier vi har i tjocktarmen, vår tarmflora. Vi har alla en unik tarmflora som är sammansatt av olika bakteriestammar, och en del av dem har man identifierat. I västvärlden har vi cirka 1 000 olika bakteriestammar i våra tarmar medan man i till exempel Afrika har nästan dubbelt så många. Det beror på att vår kost och levnadsmiljö är så olika. Många olika bakteriestammar verkar vara en markör för god hälsa. Tarmfloran byggs upp redan under graviditeten, och föds vi vaginalt överförs mammans bakterier till oss. Vår tarmflora är både genetisk och beror på var vi växer upp. Till exempel har man sett att barn på landet med husdjur har mindre allergier, vilket man tror är kopplat till tarmfloran. Ett alltför välstädat hem, och att vi konstant spritar bort bakterier, har också medfört att allergier ökar – vi behöver bakterier för att må bra.

Probiotikan är själva bakterierna, prebiotikan är det som bakterierna äter. Det innebär att vi behöver äta prebiotiska livsmedel, för att mata bakterierna i tarmen, till exempel kostfibrer från baljväxter, lök, grönkål och broccoli. Fermenterad kost som surkål är både prebiotisk och probiotisk där kål i sig är prebiotiskt och där fermenteringen gör kålen probiotisk. En matsked surkål om dagen är superbra för tarmfloran!

Hur får man bäst i sig probiotika?
– Genom att äta syrade livsmedel som surkål, kimchi eller kombucha eller mejeriprodukter med tillsatt bakteriekultur. Eller så tar du ett tillskott tillsammans med mat. Man behöver ta tillskott i minst 4–8 veckor för att se effekt och därefter göra en utvärdering. Om det inte gav någon verkan kanske du behöver byta probiotika till en som innehåller andra bakteriestammar.

Huvudvärk

Huvudvärk:
Vanligaste orsak till huvudvärk är vätskebrist. Börja med att dricka 2-3 glas vatten, innan du gör något annat. Huvudvärk är ofta signal på att något är fel. Försök att komma underfund med när du får huvudvärk och varför. Att ta smärtlindrande tabletter hjälper bara för stunden, de går inte till problemet som din kropp försöker visa dig.  Det finns många mediciner för huvudvärk, som acetaminofen och paracetamol. Problemet är att det inte är bra att använda dem dagligen, för precis som andra kemikalier kan de ha bieffekter.

Andra orsaker till huvudvärk: Ansträngning fysisk eller mental, stress, sömnbesvär, nacke och ryggproblem, bihåleproblem, synfel. Allergier, utifrån och inifrån typ matallergier, mögel och andra gifter som vi befinner os bredvid.

Vid första tecknet på huvudvärk ta en rejäl promenad. Smärtan dör bort inom cirka tio minuter. Vi behöver vara ut minst 30 minuter per dag.

Vad kan hjälpa, vad kan lindra, vad har jag hemma?
Huskurer:
* Drick 6-8 glas vatten per dag* Slappna av, vila skapa återhämtning vid stressiga perioder
* Ät regelbundet låga nivåer av socker eller kalium kan ge huvudvärk
* Prova att lägga flingsalt under tungan.
*
Två tsk honung till varje måltid driver migrän på flykten.
*Koka lika delar vinäger och honung och andas in ångan.
*Bota vardaglig huvudvärk med att dricka te på pilbark smaksatt med honung.
* Lägg några iskuber i en förseglad påse och täck över med en trasa.
*Gör en blandning av lavendel och pepparmyntsolja och gnugga in i tinningar, panna. Inhalera och slappna av. Gnugga lätt i tinningarna pannan och massera nacken. Slut ögonen och meditera ett gult klot som lämnar ditt huvud.
* Massage: Massage är en väldigt enkel lösning för att lindra huvudvärk. Du kan massera din skalp, panna, nacke, dina tinningar, ögonbryn eller under ögonen. Pressa nätt med dina fingertoppar och justera trycket efter behov.
* Eterisk lavendelolja, Lavendel är bra för att slappna av, och oljan lindrar snabbt din huvudvärk. Blanda 5 droppar eterisk lavendelolja med någon annan olja som exempelvis olivolja eller mandelolja och massera din hårbotten med det. Ett annat alternativ är att ha oljan direkt på din kudde och vila samtidigt som du känner doften.
* Olivolja är fullt av antioxidanter och en av de bästa huskurerna för huvudvärk. Ta 2 matskedar och du kommer märka att du får mindre huvudvärk.

Örter:
Kamomillte Kamomill är en välkänd växt med antiinflammatoriska egenskaper, vilket gör den bra för att lindra huvudvärk
Ingredienser:
3 matskedar kamomill
5 dl vatten
Instruktioner
Koka upp vattnet och lägg därefter i kamomillen.
Låt stå i 15 minuter och sila sedan.
Hur man tar det
Drick under dagen och häll i lite citronjuice om du vill.

Älggräs innehåller stora mängder glykosider som omvandlas till salicylämnen i kroppen. Älggräs ger därför naturlig smärtlindring vid huvudvärk vid förkylning och influensa. Älggräs lindrar även ledvärk och muskelsmärtor samt hämmar inflammationer

Citronmelissens eteriska olja citronellal hjälper dig vid sömnproblem. Den dämpar nervös oro, migrän och hjärtklappning. Citronmeliss hjälper även orolig och uppblåst mage

Mat:
Ät mycket av vattenmelon, gurka och squash.

Vattenmelon: Lägg några bitar vattenmelon på dina tinningar och låt verka i 30 minuter.
Det hjälper till att lindra inflammation och smärta.

Äppelcidervinäger:
Äppelcidervinäger är en av flera huskurer för huvudvärk.
Ingredienser
2 dl vatten
1 matsked äppelcidervinäger
Instruktioner
Lägg en matsked äppelcidervinäger i ljummet vatten och drick. Det kanske inte smakar så gott, men det är en effektiv lösning mot huvudvärk och migrän.

Homeopati:
Väderhuvudvärk: Dulcamara, Calcium carb, Rhus tox

Rädlsa: Gelsenium, Argentum nitricum

Pannhuvudvärk: calc, gels, Kali-bi, Sangunaria

Hamrande huvudvärk: Natrium mur

Menshuvudvärk: Belladonna, Calc, Lac-c, Mag-c, Phoshporus, Pulsatilla, Sep, Ign

Huvudvärk mental: Cimic, Colch, Gels, Iign,

Sämre av rörelse: Belll, Bry, Gels, Hyper, Lach, Nux-vom, Sep

Efter sol: Natrium muhr

Tinnings värk Belladonna: Phos, och Sulph

Morgon värk: Gels, Lach,

Vid motion: Chin och Phos

Pulserande huvudvärk: Arg_n, Bell, Glon, Lach, Phos, Puls, Sep, Sulph och Thuj.

Vid migrän eller ofta huvudvärk sök en homeopat: www.svenskahomeopater.se

Bihåleproblem/Bihåleinflammation

Bihålorna är täckta med slemhinnor, precis som näsan. Om virus fastnar på slemhinnan börjar kroppens immunförsvar att producera antikroppar och slem som försvar. Ofta ger det ont i kinderna eller pannan, ibland endast en sida. En känsla av tryck i tänderna i överkäken kan förekomma. Det heter Sinuit det gör ont men sällan farligt.

Det finns bihålor i pannan, i överkäken och i silbenet, som sitter mellan näsan och ögat och bakom näsan. Att ha problem med bihålorna är väldigt vanligt, tyvärr är många människor beroende av nässpray vilket inte alls är så bra. De funkar i början men efter en tids användning så får du kroniska besvärmed bihålorna. Många nässprayer är för starka för sköra slemhinnor. Du blir lätt snabbt beroende av de flesta nässprayer som finns.

Lindra besvären medhuskurer kanske du redan har i skafferiet::
*Sov med en extra kudde för att minska svullnaden.

*Drick mer vatten än vanligt för att göra slemmet mindre segt.

* Krossad vitlök: Detta har en slemlösande effekt. Du kan inkludera det i den mat du äter (eller göra den tibetanska vitlökskuren) alternativt ta vitlökstillskott om du har problem med att smälta vitlök.

Pepparrotens smeknamn är ”naturens penicillin” för dess rika innehåll på C-vitamin och bakteridödande växtämnen. Pepparroten löser slem vid hosta och problem i övre luftvägarna samt att den lindrar vid bihåleinflammation och halsont.

* Örtte med nässla: Det är rensande och eliminerar överflödigt slem.

* Andas in vattenånga vilket tunnar ut slemmet:
Ångande med saltvatten
Avkok och ångor med eukalyptus
Avkok och ångor med rosmarin

* Rädisa och hackad lök grötomslag

* Avkok med honung och ingefära

* Inhalera pepparmynta och eukalyptus olja, ha i doftspridare vid sängen.

* Värm vetekudde med pepparmynta på. Lägg den på pannan och näsan.

* Spraya kolloidalt silver i näsan och i munnen 5-8 ggr/dag.

* Kombinationen av ingefära och vinäger kan hjälpa till att lindra bihåleinflammation på nolltid. Naturligtvis är det viktigt att vara konsekvent med behandlingen.
Observera att du måste använda 100% ekologisk äppelcidervinäger, eftersom de raffinerade sorterna inte har samma medicinska egenskaper.
Ingredienser:
En stor bit ingefära
2 ½ dl ekologisk äppelcidervinäger
Förberedelse
Riv ingefäran och lägg den, tillsammans med vinägern, i en glasburk med lock.
Förvara blandningen på en sval, mörk plats i 10 dagar.
Under denna tidsperiod, skaka burken med jämna mellanrum för att blanda ingredienserna.

Så här använder du kuren:
För att behandla bihåleinflammation behöver du andas in behandlingen i fem minuter, två gånger om dagen.
På kvällen, fukta en trasa med blandningen och lägg över halsen i en timme.
Upprepa i fem dagar för att uppnå bästa resultat.
Om ditt tillstånd inte förbättras, konsultera din läkare för andra åtgärder.

*Ett annat sätt att nyttja kraften hos ingefära och lindra bihåleinflammation är att andas in ångorna från ett ingefärste.

Ingredienser:
5 msk färsk riven ingefära (50 g)
1 liter vatten
Hur gör du?
Riv den färska ingefäran och värm i en kastrull med en liter vatten.
Låt koka i tre minuter, ta bort från värmen och täck ditt huvud med en handduk för att andas in ångorna över kastrullen.
Andas in ångorna i fem minuter.
Upprepa varje kväll innan du går till sängs.
Dessa recept är ett utmärkt komplement till andra behandlingar för de obehagliga symptomen på bihåleinflammation.

*Det finns också en gammal indiankur som använder så kallade Hopiljus, eller öronljus, vilka är koner gjorda av bivax, örter och andra läkemedelsextrakt som sägs fungera enkelt och effektivt. Även om vaxet sägs fungera specifikt för att eliminera vax och gifter från öronen, ska även bihålorna rensas indirekt. Dessa ljus kan hittas i vissa apotek eller hälsokostbutiker.

Undvik livsmedel som orsakar mycket slem:
Att undvika livsmedel som orsakar stora mängder slem är lika viktigt som att rensa näshålan. De viktigaste livsmedlen att undvika är följande:

Mjölk- och laktosprodukter, särskilt från kor. Du kan ersätta dem med produkter från getter, får eller andra djur, eller från växtriket (som havre-, ris- eller mandelmjölk).

Raffinerat mjöl, särskilt det som finns i bröd och bakverk. Dessa bör undvikas så mycket som möjligt och ersättas med dextrinbröd (som påminner om små rostade skorpor) alternativt ris- eller majskakor.

Andra orsaker till besvär med bihålorna:
* Allergi, utifrån eller från föda
*Polyper i näsan
*Jobbar man i en miljö med oren luft
*Bor man i en stad med mycket utsläpp
*Bor man i ett hus med mögel eller fukt
*Tandinfektioner kan leda till bihåleinflammation
*Ett svagt immunförsvar

Homeopati:
Kalium bicronicum 2 piller var 20:e minut tills symptom avklingat. Belladonna om hög feber inträffar. Varva med Hepar Sulf.
Andra medel som är bra: Silicea, Hydrasis.
Vid kroniska problem kontakta en homeopati. www.svenskahomeopater.se

Influensa / Förkylning

 1. Förebyggande:
  Det är bra att vara förkyld en två-tre gånger per år då tränar ditt immunförsvar, du blir starkare för allvarligare sjukdomar. Alla förkylningar går över av sig själv om du tar hand om dig. Ta förkylningen på allvar och överansträng dig inte alls. En influensa börjar alltid med en förkylning. Vid förkylningstider tvätta händerna ofta särskilt före maten och undvik handtag på dörrar och toaletter. Vanligaste sättet att bli smittad är att man bär förkylningsvirus på sina händer och sedan gnuggar sig i ögonen. När någon hostar eller nyser på dig, så tag 2-3 flingor havssalt under tungan när du kommer hem, virus lever ca 2 dygn i munnen innan de kryper längre ner.

  Probiotika med nyttiga bakterier kan förebygga förkylningar. Tarmbakterier har du i bl.a opastöriserade mjölksyrade grönsaker och i Miso. ( Miso är ett japanskt livsmedel som framställs genom jäsning av bla. sojabönor, havssalt, spannmål och vatten under inverkan av mögelsvampen kōji. Ibland även andra ingredienser. Den tjocka pastan används bland annat tillsammans med dashi för framställning av misosoppa.) Misosoppa är nyttigt och förebygger förkylningar och många andra besvär, och är väldigt tillfriskande att äta flera gånger om dagen vid en förkylning. Låga D-vitaminnivåer löper större risk för både förkylning och influensa än personer med högre nivåer, enligt några nyare studier. Vitaminet, som finns i bland annat mjölkprodukter, svamp och fet fisk, har betydelse för vårt immunförsvar. Du bör vara försiktig med mjölkprodukter vid en förkylning, viruset stannar längre då.

 2. Huskurer:
  Klassiska recept med honung och varmt vatten brukar hjälpa väldigt bra. Honung innehåller antioxidanter och vitaminer och kan upplevas lena en ond hals. Du kan även blanda i ingefära och citron i förkylningsteet. Drick flera (4-6 st) tekoppar om dagen. Färsk ingefära sägs fungera antibakteriellt och stärkande för immunförsvaret.
  Likaså citron pressa fem citroner i en liter vatten och drick det inom 2 timmar. Citronvatten är en gammal klassiker och den höga C-vitaminhalten påstås motverka förkylningar.
  Skär 4-5 vitlökar lägg dem på en hårdbrödbit, riv äpple och kanel över dem. Du kan sedan suga på några nejlikor för att få bort vitlöksdoften. Vitlök används i många länder mot infektioner och klyftorna innehåller bland annat A-, B- och C-vitamin. 
  C-vitamin mat kan hjälpa som tex. tre apelsiner, lite paprika och broccoli.
  Echinacea är ett säkert kort vid förkylning finns studier på att 58% minskar risken att bli förkyld och förkortar sjukdomstiden. Koka timjan i tio minuter och sila av drick flera koppar med honung och timjantee. Lavendel, eukalyptus, timjan och  the tree-olja i aromalyktor vid sängen, kan även smörjas utspädda på rygg och lungor. Även  ta ett värmande bad med oljorna i eller som ånginhalering. Vid snuva dra upp saltvatten i vardera näsborre.
  Whiskey kan uppfattas döva halsont och många menar att de starka dropparna även dödar bakterier. 
  Feber:
  Lindblomste gör att man svettas ut sjukdomen. Rikliga mängder kallt vatten, med en tesked vardera av vinäger och honung lindrar feber. Drick i små klunkar. Hallon lindrar feber. Salvia-te kan användas för att tvätta kroppen på den som har feber. Druvor är den allra bästa maten för den som är febersjuk. Ge en liten klase var eller varannan timme under dagen. Linda en handduk med citronsaft på om fötterna så dras febern neråt.


 3. Homeopatiska läkemedel:
  När du börjar frysa och känner dig hängig, blir blek i ansiktet då intar du Aconitum, 2 piller var tjugonde minut i två timmar. Kommer feber ändå och du blir varm med röda kinder övergår du till Belladonna 2 piller var 20:e minut i två timmar. Du kan fortsätta nästa dag med intag 2 piller 3-5 ggr med det medel som hjälper.
  Biokemiska cellsalten Ferrum phos lindrar feber och besvären väldigt mycket. Du blir fortare frisk.3 tabl 3-5 ggr per dag.
  Om förkylningen ändå fortsätter:
  Gelsemium om muskler känns svaga och tunga med värk.
  Rhus tox vid mkt värk i lederna snarare än i musklerna orolig och kan inte hitta en bekväm ställning.
  Bryonia svår huvudvärk och torrhosta. Vill ligga alldeles stilla.


  Influensa
  Ännu viktigare med handtvätt, hålla avstånd, inte ta i handtag, rulltrappor, ledstänger mm.

Spruta med kolloidalt silver när du kommer hem i munnen. Gardera dig med 13-5 flingsalt under tungan, tvätta händerna noga så länge som det tar att sjunga blinka lilla stjärna.

Mat är viktigt i influensa tider, ät mkt grönt och frukt, dra ner på kött.
Laga gärna immunförsvarssoppor, kan varierar i det oändliga, ta rikligt med gurkmeja, cayennepeppar, timjan, basilika, oregano, Himalayasalt, miso, shoyo och mkt rödlök samt 5-10 vitlöksklyftor. Ät varje dag!  

Undvik alla mjölkprodukter eftersom de är slembildande och virus fastnar lätt då.

Högt blodtryck anges som en av riskfaktorerna för att få svår Covid-19. Men det finns också forskare som menar att den medicin man tar mot högt blodtryck skulle kunna förvärra sjukdomen. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1478806?programid=406
Många symptomdämpande läkemedel förhindrar kroppen att själv öka sitt immunförsvar, det tvingar kroppen att hålla tillbaka. 
 Drick ett glas rödbetsjos om dagen är väldigt bra för högt blodtryck och mkt magnesium.

Läs mer om läkemedel och influensa:
https://www.vaken.se/politikerna-har-ett-ansvar-for-coronapandemin-del-2/?fbclid=IwAR1ENTeqVDarbx85OlYr_L3rC2_3xrtriCWds2OOp4BVObAUAAt4N3Dk7NQ

Homeopatiska medel vid influensa:

Homeopatisk tankesätt så stärker vi människor med symtom. Alla symptom är lika viktiga och ger en hänvisning till vilket bästa val av ett homeopatisk läkemedel som påvisas då. Homeopatin har varit stor under många influensatider Spanskasjukan, Hongkong influensan och Svininfluensan mm.

Hur du upplever din influensa, vilka symptom har du? Vad gör du som förbättrar vad gör du som försämrar. Hur är din hosta? Homeopatiska läkemedel är hela symtombilden viktig för att kunna välja det bästa medlet just då.  Ibland kan man behöva flera efter varandra.
Bäst är att söka en homeopat och beskriva sina problem.

Alla medel kan intas 1 piller var 20:minut i två timmar eller till symtom avklingar.
Sedan 1 piller tre-fyra gånger per dag efter hur man känner sig. Välj ett medel i taget som passar bäst på dina symtom. Symtomen kan ändra sig och då väljer man ett bättre valt medel efter den symptombilden.


NÅGRA VIKTIGA INFLUENSAMEDEL

GELSEMIUM är bland de främsta medlen. Det användes med framgång under spanska sjukan 1918 och används även idag. Indikationen är att influensan kommer sakta samtidigt som man har svag huvudvärk i bakhuvudet. Kanske lite yrsel. Man får en tyngdkänsla i armar, ben huvud och ögon. Ögonen är halvslutna. Muskelvärk och kalla kårar känns längs ryggraden. Personen har lite eller ingen törst. Känslan av ett åtsittande band runt huvudet. Vill inte röra på sig pga trötthet. Karakteristiskt är onaturligt tung sömn och utmattning. Svettningar med feber. Känslan av värme och kyla kan alternera.

BRYONIA används ofta vid influensa, som utvecklar sig sakta. Man känner värk över hela kroppen, speciellt i lederna. Sämre att röra sig, bättre att ligga stilla. Personen känner sig irriterad och vill vara ensam. Man kan ha huvudvärk i pannan, som blir bättre om man trycker på den. Torr hosta som gör ont. Dricker mycket vatten.

 BAPTISIA Influensan kommer plötsligt med hög feber. Personen kan känna sig mörbultad och har ett dystert likgiltigt ansikte, som är rödaktigt. Diarré och kräkningar förekommer ofta. Sårig röd strupe som inte gör ont t o m när man sväljer. Svullen tunga som kan ge otydligt tal.

EUPATORIUM är för svåra influenser. Benen gör så ont att de känns brutna. Värk i skelettet och kroppen känns mörbultad. Musklerna och ögongloberna gör ont. Personen kan inte vara stilla och kan inte heller sova. De är törstiga och vill dricka kallt vatten. Vill ha kall mat och glass. Huvudet känns tungt vid huvudvärk. Hon kan inte ligga still på grund av värken. Med ömhet i huvudet, ögonhålorna och bröstet. Utmattning, fysisk svaghet. Illamående. Om hon kastar upp lindras allmäntillståndet för stunden. Hög feber med lös hosta nattetid. Rå hosta med heshet, sårighet i halsen. Feberfrossa. Hosta med illamående och uppkastningar, diarréer, huvudvärk.

RHUS TOX influensan utmärker sig genom oro. Värk i kroppen gör att det är bättre att röra på sig. Ständig rörelse och att sträcka på sig ger lättnad. Om man ligger stilla med Rhus tox influensa måste man till slut röra på dig. Nattetid är svårast för det är svårt att ligga stilla. Det är vanligt med ångest. Det är också vanligt med nedstämdhet och gråt. Sämre av kyla och bättre med värme.

 Antimonium Tartaricum: Rosslar i luftrören, svårt att andas, mycket slem i luftrör, lungor, svårt hosta upp slemmet. Lunginflammation. Känsla av att drunkna pga. slem i lungorna. Bättre av att sitta upp. Trött, svag och blek, ser sjuk ut.  Besk smak i munnen. Vill ha värme men tolererar det ej. Kan vara svettig. Äldre personer. 

Mercurius: Feber, illaluktande svettning på natten, svullen tunga med tandavtryck, beläggning på tunga, dålig andedräkt, metallsmak i mun, vit tunga, tappar smak och lukt. Svidande snuva, såriga nysningar, klåda i näsborrarna. Halsont, mörkrött, sårigt svalg. Led- och öronvärk

Arsenicum Album: Frossa, blekhet, förgiftningskänsla. Huvudvärk som lindras av kyla, övriga symtom lindras av värme. Brännande sveda i ögonen, med svidande tårflöde. Nästäppa eller vattnig, rinnande, brännande snuva. Att nysa ger ingen lindring.. Brännande, svullen sårighet i halsen. Extrem törst, men personen dricker bara små klunkar. Brännande diarréer. Illamående, tanken på eller lukten av mat förvärrar. Med stor ängslighet för egen och familjens hälsa. Vill inte vara ensam. Medlet kan vara bra om man har stor rädsla över att drabbas av sjukdom. Sjukdomssymtomet inkluderar rastlöshet, trångt i bröstet, ont i halsen, törstar efter varma drycker. Använder mycket läkemedel och astma sprayer.

CHINA – Vid frossa och snabbt stigande feber. Personen fryser så att hon skakar. Alla kroppsutsöndringar och tömningar gör henne utmattad. Svettningar som växlar med frossa. Muskelvärk. Långvarig feber, långsam återhämtning. Kraftlösheten ger inte med sig. Värme lindrar. Ljus, ljud och beröring förvärrar, samt förlust av kroppsvätskor. Svårt uttorkad.

SILICEA – Svullna körtlar, öroninfektioner, kraftiga svettningar. Personen är svag och blek, frusen men vill bara äta kallt (om där finns hunger). Rinnande snuva, torr hosta och torr hud. Nästäppa med smakbortfall. Yrsel av att titta uppåt. Hon vill täcka huvudet. Törstig, men kastar upp efter att ha druckit. Hos personer som är infektionskänsliga, med återkommande förkylningar och kronisk snuva, sköra naglar.
Fryser i hela kroppen, vill sova med strumporna på.

LACHESIS – Huvudvärk, dimsyn, yrsel och illamående med blekt, svullet ansikte. Sårig, öm hals (främst vänster sida) med öronvärk. Kvävningskänsla som förvärras om personen bär åtsittande kläder – måste ha halsen bar. Med rädsla för att kvävas. Förkylningssymtom med näsblödningar. Kroppsutsöndringar (rinnande snuva, svettningar, näsblödning, menstruationsblödning) kan ha en lindrande effekt på allmäntillståndet. Svullet, blödande tandkött. Symtomen förvärras när personen rör på sig och om hon vistas i solen.

Andra bra medel: CAMPHOR, CALCIUM CARBONICUM, CARBOLICUM ACIDUM, AMMONIUM CARBONICUM, LYCOPODIUM och SULPHUR – allt beroende på vilka symtom som individen uppvisar, i vilket stadie sjukdomsförloppet befinner sig och hur individens allmänna hälsotillstånd ser ut.

Hosta:
Aconitum napellus: Denna motåtgärd indikeras när en hosta har kommit plötsligt, ofta av exponering för kall vind, eller efter en traumatisk upplevelse. Hostan är stark, kort, torr och konstant. Det kan börja under sömnen och vaknar personen upp, eller kan starta när personen går från ett svalt i ett varmare rum. Rastlöshet och rädsla är typiska vid denna hosta. Den används ofta i tidiga skeden av krupp och astma.

Belladonna: En hosta som kommer plötsligt, ofta med en känsla av en fläck eller kittla i halsen, är en stark indikation för denna lösning. Hostan är intensiv och jobbig och personen kan kännas som om huvudet är på väg att brista. Förnimmelser av värme, en röd ansikte, och utvidgade pupiller ses ofta när denna lösning är nödvändig.

Bryonia: Denna gottgörelse indikeras när en kall kår går in i bröstet och hosta är mycket smärtsam och torrt. Den person som känner sig sämre från varje rörelse, och kan även behöva hålla hans eller hennes sidor eller tryck mot bröstet för att hålla den stilla. Hostan kan också göra huvudet eller magen ont, och matsmältning kan bli upprörd. Munnen kan vara torrt och personen kan vara törstig. Om någon är väldigt trött när sjuk och vill vara ifred, inte pratat med eller störd, är Bryonia sannolikt den rätta.

Chamomilla: En torr, hård, irriterande hosta som börjar efter att ha blivit utsatta för vind, eller efter UPPSKÄRRAD och arg, kan ange detta rättsmedel. Hostan är ofta sämre runt nio på kvällen och kan fortsätta in på natten. Nervsystemet är överkänslig, och personen kan vara extremt irriterad och upprörd. Barn kan även skrika och slå, även om de ofta lugna ner sig om någon bär dem.) Denna motåtgärd är också användbart i astmaattacker, särskilt sådana som beror på den ilska.

Ferrum phosphoricum: Detta är ett utmärkt botemedel mot de tidiga stadierna av många inflammatoriska sjukdomar, särskilt förkylningar och attacker allergi.  Hostan är vanligtvis kort och kittlande, och kan vara smärtsamma. Hostan värre i kall luft, på natten och tidigt på morgonen. Personen känner sig trött, och har ofta en måttlig feber och lätt rodnande kinder.

Hepar sulphuris: Hepar är bra vid en hosta som är lös, skramlande och ger upp gult slem. Också lindrar lång, torr hosta. Kallt i någon form förvärrar (även mat eller dryck).  En person som behöver hepar känns både fysiskt och känslomässigt sårbar, och kan bli irriterad och lättstött. Denna påföljd kan ofta ses i bronkit .

Ipecacuanha, kräkrot: En våldsam hosta som följer med varje andetag, och långa krampaktiga anfall av hosta som slutar med kräkningar. Personen kan ha en ren, obestruket tungan och får täthet i halsen och bröstet, eller en försvårande kittlingar. Varm, fuktig luft eller förändringar i vädret tenderar att göra problemen värre. Kräkrot används ofta vid astmaanfall.

Nux Vomica: Indikationer för denna lösning innehåller en stram känsla i bröstet med en torr, hackig, retande hosta, ofta orsakar ömhet eller en känsla av att något har rivits inne. Långa hosta jags kan sluta med magont och kväljningar, och kan göra personens huvud värker. En person som behöver denna lösning kommer sannolikt att bli otålig, irriterad och överkänslig för allt. En känsla av KYLIGHET är typiska, och problemen är ofta sämre från ansträngning (både psykisk och fysisk) och värre på morgonen.

Phosphorus: Denna gottgörelse indikeras när en person upplevelser heshet och en kittlande hosta som gör ont i halsen, eller en kall känsla förnims snabbt ned till bröstet. Hostan kan förvärras genom att prata, skratta och exponering för kall luft.  Personen kan känna sig tyngd eller täthet. En törst efter kalla drycker (som kan orsaka illamående efter att värma upp i magsäcken) är ett annat tecken för fosfor. En person som behöver denna lösning är typiskt fantasifull och rädd, och gillar sällskap, men tröttnar lätt. Denna åtgärd används ofta för förlust av röst och laryngit.

Pulsatilla: Hostar som är torra på kvällen och lös på morgonen, sämre i ett kvavt rum eller när personen känns för varmt, och bättre i fria luften kan tyda denna lösning. Hostan har vanligtvis en känsla av tryck och ömhet, och tjockt gult slem kan hosta upp med munkavle och kvävning.  En person som behöver denna lösning brukar gilla uppmärksamhet och en viss rastlöshet men vill ändå göra olika saker.  Det är ofta ges till barn som tenderar mot tårar när de blir sjuka och vill hållas och tröstade.

Rumex crispus: Hackig hosta som utlöses av kittlingar i gropen av halsen är en stark indikation för rumex. Hostan är ofta torr, men skummande eller trådiga sekretet som kan komma upp. Hosta kan börja när personen går utanför eller förändringar från en varm plats till en kall. Hostan kan vara väldigt besvärlig vid sömn.

Spongia Tosta: Denna åtgärd är indicerat när en hosta är högljudd, hård, torr, och låter som skäller eller såga ved. Personen kan vakna av en  känsla att kvävas. Problemen är ofta att hostan förvärras av att vara i ett varmt rum, eller ligger ner med huvudet för lågt. Att prata förvärrar hostan, och det gör exponering för kall luft och rök.  Förbättring av att sitter upp, i sängen,  brukar hjälpa att dricka något varmt eller äter små mängder.

Sulfur: Denna åtgärd är indicerat för bränning, irriterande hosta som blir värre på natten i sängen, liksom för andningsproblem under sömnen. Det kan även vara användbart när en mild hosta drar ut på tiden för en vecka eller mer utan att bli sämre, men utan någon större förbättring. Brännande känsla, rodnad i ögon och slemhinnor, obehaglig lukt, och en försämring av badvatten ses ofta på en person som behöver sulfur.

Allergier på våren och sommaren.

Allergier på våren och sommaren.

Det är många som lider av pollenallergi. Vid pollen allergi är det immunsystemet som överreagerar när du utsätts för allergener som finns i pollen och sporer. Ämnet kallas allergen. Det är ett äggviteämne som är helt ofarligt för de flesta, men som gör att en del får allergiska besvär. Hos den som har benägenhet för allergi kan kroppen börja producera allergiantikroppar. De kallas IgE-antikroppar och kan bildas mot många olika ämnen.
Kroppen bildar allergiantikroppar och du utvecklar en känslig, det visar sig som :
nysningar, rinnande näsa, röda irriterade ögon, klåda och rinnande ögon,  hosta retningar i luftrören, huvudvärk, klåda i hals och gom, nästäppa, bihåleinflammation, rinnande svidande ögon, stor trötthet,  och värre symtom som astma, andnöd,  och eksem.

De vanligast pollensorterna är lövträd, främst björk, al-och hassel, sensommaren är det gräs och gråbo. Pollenhalterna i luften varierar från dag till dag, men även mellan olika år. Det finns mest pollen i luften när det är uppehållsväder och blåser, medan det blir låga halter under kyliga och regniga dagar.

Pollenallergi liknar besvären vid vanlig förkylning. Men vid förkylning får du ofta också ont i halsen, ibland tjock, gul snuva och någon gång hög feber, vilket du inte får vid pollenallergi. Besvären vid pollenallergi kan dessutom variera från dag till dag och varar under en längre tid än förkylning.

Det finns även korsallergier mellan pollen och mat. Symtom är då att det kliar, sticker och känns svullet på läppar, i mun och svalg. En person som känner av pollen kan även känna av äpplen , päron, nötter mm. Kommer att skriva ett eget inlägg om mat allergier.


Korsallergi mot björk orsakas av nötter, till exempel hasselnötter, jordnötter, soja, äpplen och så kallade stenfrukter, till exempel körsbär, päron, plommon, persika och aprikoser. Den som har korsallergi kan också få symtom av morötter och av att skala rå potatis.

Det finns korsallergi mellan gräspollen och bland annat vete, ärtor, jordnötter och soja. Men det är ovanligt att du får symtom av dessa födoämnen på grund av att du är korsallergisk mot gräspollen.

Det förekommer också korsallergi mot gråbopollen och då kan du reagera mot till exempel persilja, koriander, selleri och morötter. Även det är betydligt ovanligare än korsallergi av björkpollen.

Det är ovanligt att korsallergi ger allvarliga allergiska reaktioner. Detta beror på att de korsreagerande ämnena är väldigt känsliga och snabbt bryts ned i magsäcken och tarmarna. Stora mängder av korsreagerande födoämnen har undantagsvis orsakat allvarliga reaktioner under en pollensäsong, speciellt om du samtidig ansträngt dig.

Undvik att äta sådant du får besvär av. Du kan oftast äta maten om den är tillagad, eftersom allergiämnen som korsreagerar med björkpollen förstörs av värme. Detta gäller dock inte nötter.

Att tänka på vid allergitider:

Ha fönstren stängda under dagen.

Byt kläder när du har varit utomhus.

Skölj bort pollen ur håret innan du går och lägger dig.

Sovrummet är extra viktigt eftersom det är där du vilar och återhämtar dig. Städa noga, byt lakan ofta och se till att du är så ren som möjligt när du ska sova. Vädra sovrummet på natten eller tidigt på morgonen då pollenhalterna är låga. Ta bort onödiga föremål från ditt sovrum (böcker, leksaker, blommor).

Undvik att använda fjäderkuddar.

Lukter, damm och blommor som du normalt tål kan få en förstärkt effekt under pollensäsongen eftersom din kropp redan är ur balans.
En luftrenare i sovrummet är aldrig fel.

Att ha luftfuktare på elementen är bra.

Pälsdjur har ofta med sig stora mängder pollen i pälsen efter att de varit ute. Borsta ur pälsen innan ni går in eller skölj den så snart ni kommit in om djuret varit ute i höga halter pollen.

Plantera bara växter som inte ger pollenallergi i din närmiljö.

Växter som renar hemmet:
Ampellilja, Bergpalm, Svärmorstunga, Trollhassel, Hängsparris

Snitt blommor: Tulpaner, Hortensia, Bukettanemon, Amaryllis, Nejlika

Inhalationsånga: Inhalationsånga hjälper till att ta bort slem och lugnar irritation i näsborrarna. Som ett resultat blir allergisymtomen reducerade.
Ingredienser: 2 ½ dl vatten, 4 droppar eterisk olja (rosmarin, mynta eller eukalyptus)

Vad kan jag göra åt det?

Immunförsvaret reagerar på irriterande substanser i omgivningen. Vilken främmande substans som helst som kommer in i kroppen kan trigga respons av immunförsvaret.

Dessutom finner vi 80% av immunförsvaret i tarmarna.

Anledningen till att allt fler blir allergiska. Forskare tror nu att många allergier orsakas på grund av brist på bakterier – då vi människor är gjorda för att leva med vissa bakterier. Men allt renare miljöer har utrotat några viktiga bakteriesorter som tidigare hjälpt till att hålla vårt immunförsvar i schack.  Utan dessa bakterier i vårt system blir vi mer känsliga för allergener som till exempel damm, kvalster, djurpäls och pollen, skriver tidningen The Telegraph.  Mildrar symtomen även vid andra inflammatoriska tillstånd. Förutom vid hösnuva och pollenallergi har probiotika visat sig även kunna förbättra symtombilden vid andra inflammatoriska tillstånd, som till exempel dermatit (eksem) och magbesvär som IBS.

Probiotika​

Tillskott med goda bakterier, probiotika, kan lindra vid allergiska besvär. 17 av 22 studier visar på signifikanta effekter på nästäppa, klåda och rinnsnuva samt livskvalitet, enligt en vetenskaplig översiktsartikel. Till de mest framgångsrika bakteriestammarna hör Lactobacillus paracasei, en mjölksyrabakterie som kan finnas i syrade mjölkprodukter och probiotikatillskott.

Några studier visar att probiotika också kan förebygga allergier hos barn om det ges till både mamman och det lilla barnet, men här pekar forskningen åt olika håll.

Det är värdefullt att motionera även för allergiker. Det stärker lungornas funktion och kan göra att man orkar med astmaanfall bättre. Bertil Dahlgren rekommenderar också en lugn livsstil och gärna någon form av avspänningsövningar, exempelvis yoga eller qigong. Dessa innehåller också andningsövningar som kan vara värdefulla för allergiker. Lång­varig stress tycks vara negativt och kan förstärka kraften i en allergisk reaktion.

Avspänning​

Stress kan öka risken för allergiska symtom och även göra att man reagerar sämre på mediciner. Avspänningsövningar och djupandning brukar rekommenderas för att lindra besvär med allergi. Inom medicinsk yoga, som tagits fram av yogaläraren Göran Boll, finns en speciell variant avsedd för dem med allergiska besvär. Metoden finns tillgänglig för alla genom internettjänsten balansonline.se

Nässköljning​

Vid pollenallergi kan det lindra att varje dag skölja näsan med en kroppstempererad svag saltlösning. På det sättet kan man spola bort en del pollen och lindra besvär med nästäppa, rinnsnuva och nysningar. Effekten brukar bli bäst om man börjar tidigt på säsongen, innan besvären blivit så uttalade. Nässköljningskannor säljs i hälsokostaffärer och på apotek. 

Mat som medicin vid allergitider:

Ät mer livsmedel med högt innehåll av C-vitamin

C-vitamin har antiinflammatoriska egenskaper som underlättar lindring av symptom, speciellt andningsproblem som tenderar att ha sin topp under våren. Ät:

Vattenkrasse,  Broccoli, Apelsin och citron, Blomkål, Spenat, Pumpa, Kål

Ät mer livsmedel med folsyra. Bland livsmedlen som bidrar med högt innehåll av folsyra har vi: Linser, Kikärter, Spenat, Kastanj, Sparris, Bönor, Sallat, Ärtor

Ät mer livsmedel med flavonoider

Det är en god idé att inkludera fler livsmedel som innehåller flavonoider i sin kost eftersom denna substans har väldigt starka antiallergena egenskaper.
Ät: Vitlök, Lök, Äpple, Päron, Körsbär, Mango. Havregryn

Man bör ha en kost rik på frukt och grönsaker, och upprätthålla regelbunden konsumtion av baljväxter. Tre portioner grönsaker och två portioner frukt bör vara en daglig rutin.

Utmärkande för en kost som hjälper vid säsongsallergier

Öka intaget av livsmedel som har ett högt innehåll av omega-3-fettsyror och C-vitamin.

Ät fem portioner frukt och grönt (500 g) varje dag.

Drick grönt te, det fungerar som en naturlig antioxidant.

Balansera din konsumtion av fettsyror (till exempel: välj olivolja istället för solrosolja eller olja från andra frön).

Ät mer kallvattenfisk och mer ägg.

Ät probiotisk mat, som till exempel yoghurt. ( SOCKERFRI)

Vitaminer, mineralämnen och andra näringsämnen som du inte ska missa

e-vitamin hjälper dig att minska inflammation som kan vara orsaken till olika symptom. För att få i sig E-vitamin kan man testa: Fullkorn, Sojaprodukter, Vegetabiliska oljor, Gröna bladgrönsaker, Nötter

Från skafferiet:

Personer som äter traditionell medelhavskost, med mycket frukt, grönsaker, baljväxter och nötter, löper mindre risk för allergi, enligt några studie

Ät mkt grönsaker och frukt en basisk kropp håller längre och skapar motstånd mot allergener.

Drick gärna en kopp varmt vatten ( uppkokt på spisen) efter varje måltid, det ökar lymfsystemet och hjälper din kropp att städa bort pollen mycket fortare.

Ät mjölksyrade grönsaker varje dag, morot, gurka, surkål.

Ät traktens honung, börja tidigt i januari för att vänja dig vid förra årets pollen. Öka när nya pollen kommer 2-3 msk per dag.

Honung och äppelcider kan drickas i ett glas varmt vatten för att förhindra allergier.

Drick nässeltee för ökad motståndskraft.

Undvik: Vid denna tidpunkt bör du eliminera vissa livsmedel från din kost under ett par veckor. Man måste utreda om några livsmedel orsakar inflammation, för att kunna kalibrera symptomen.
Alla mjölkprodukter, som mjölk, ost, fil osv. Kan du undvika vetemjöl och socker så är det jättebra och effektivt. Mjölkprodukter är väldigt slembildande och partiklarna fastnar lättare i dig och du får mer besvär.

Huskurer:
Tallbarr: Tallbarr är en fantastisk källa till C-vitamin och avkok på tallbarr är en riktig superdryck för hälsan. För att motverka och lindra besvär med pollenallergi ska tallbarr ligga och dra i vatten ett par timmar, gärna över natten, för att sedan silas bort och vattnet drickas.

Björksav: Björksav är en naturlig, mild och lätt söt hälsodryck som tappas från björkens stam innan lövsprickningen på våren. Genom att dricka björksav tillför du kroppen många nyttiga mineraler och spårämnen. Saven är särskilt rik på kalium, kalcium och magnesium vilket också gör den till en utmärkt återställare av vätskebalansen efter ett hårt träningspass. Genom att dricka björksav dagligen inför och under pollensäsongen sägs pollenallergi kunna lindras. Detta troligen genom att kroppen tillförs björk i små doser och på så vis får ett stärkt försvar.

Salvia: Detta är en medicinalväxt som har använts för kvinnor sedan antikens dagar. Den är toppen för att behandla allergier tack vare sina antiinflammatoriska egenskaper. Den har dessutom avslappnande och balanserande egenskaper, och den hjälper med matsmältningen.

Rosmarin: Rosmarin lindrar inflammation som är relaterad till allergier, speciellt då detta påverkar ögonen i form av torrhet, klåda och tårar. Rosmarin förbättrar dessutom cirkulationen.

Nässlor: Nässlan är en väldigt avgiftande vildväxt som underlättar borttagandet av gifter. Den reducerar allergisk rinit och förbättrar livskvaliteten hos de personer som tar det frekvent.

Du kan gör ett annat väldigt effektivt avkok med fläder och lakrits:

Fläder: Denna blomma lindrar vanliga allergisymptom som klåda, nästäppa, halsinflammation, hosta och utslag. Den är också väldigt effektiv för att behandla hudutslag. Utöver att dricka den så kan du också applicera blomman utvärtes.

Lakrits: Denna ört har en söt och intensiv smak och är en naturlig antihistamin, både vid utvärtes och invärtes bruk. Faktum är att det finns antika behandlingar där man tagit lakritsbad för att kunna dra nytta av dess naturliga kortison. Denna växt är också en kraftig anti-inflammatoriska agent med tanke på dess främsta komponent, glycyrrhizin. Den lindrar dessutom slemmet i respirationssystemet och gör att gifter lättare tas bort från kroppen


Samtidigt är nässla en antihistamin som reducerar allergisymtom.

Ingredienser: 1 matsked torkad mynta (10 g), 1 matsked honung (25 g), 2 ½ dl vatten, 1 matsked nässla (10 g)

Örtmedicn/naturläkemedel

Ny studie: Probiotiska bakterier hjälper mot pollenallergi. Du ska du prova att äta probiotisk yoghurt, eller andra tillskott med probiotiska bakterier.

Just detta kan nämligen vara hemligheten bakom att bota hösnuva och pollenproblematik, visar en ny studie.

Probiotika med många stammar av tarmbaketerier.

Ät omega tre som kosttillskott. Tillskott med omega 3-fettsyror kan lindra vid allergiska besvär enligt några studier

Bipollen

Bipollen brukar kallas ett av naturens mest kompletta livsmedel. Det är fullspäckat med näringsämnen som vitaminer, mineraler, enzymer, antioxidanter, aminosyror och fettsyror i en perfekt sammansättning som stärker immunförsvaret. De näringsrika pollenkornen utgörs av det pollen som bin har samlat in från olika växter för att ge näring till sin koloni. På grund av att du när du äter bipollen tillför kroppen naturligt pollen sägs pollenallergi kunna lindras.

För att lindra pollenallergiska besvär behöver bipollen ätas inför och under hela pollensäsongen. Det fungerar bäst om du börjar med en mindre dos och sedan successivt ökar. Den optimala dosen är 0,5-1 matsked per dag.

Bivax

Bivax ska enligt svensk folktro vara bra att tugga när snuva och allergisymtom slår till. Att äta färskt bivax, honung och bipollen (läs ovan) sägs förebygga allergiska besvär genom att kroppen dagligen utsätts för små doser pollen och på så sätt kan lära sig att hantera det. Ska både förebygga och lindra nästäppa. Kan tas både inför och under pollensäsongen, men har störst fördel av att få viss prepptid på sig inför säsongen. Välj i första hand att preppa med svenska eller nordeuropeiska biprodukter då dessa innehåller samma sorts pollen som du senare under säsongen faktiskt kommer utsättas för.

Björkprodukter

Till exempel björksav, sägs förebygga allergiska besvär, och är en gammal beprövad huskur. Björksav är en naturlig, mild och lite söt dryck som tappats från björkens stam innan lövsprickningen på våren. Med björksav tillför du kroppen nyttiga mineraler och spårämnen. Björksav är särskilt rik på kalium, kalcium och magnesium, vilket också gör den till en bra vätskebalansåterställare efter svettiga träningspass. Genom att dricka björksav cirka en, två deciliter dagligen inför (men även under) pollensäsongen sägs allergin kunna lindras. Detta genom att kroppen tillförs björk i små doser och på så vis får ett stärkt försvar.

Björk – varken blad eller elexir från björksav – bör dock inte intas i allt för stora mängder under längre tid eftersom det då kan irritera och skada lever och njurar. Det gäller även vid utvärtes bruk, då allt du smörjer dig med absorberas av huden.

Ekologisk björksav finns att köpa på hälsobutiker.

Bromelain

Bromelain är ett enzym som kommer från ananas och kan minska inflammation. Brukar ofta rekommenderas i kombination med C-vitamin

C-vitamin

C-vitamin fungerar som mild antihistamin och ofta rekommenderas det att du tar quercetin (antioxidant) och bromelain (enzym) samtidigt (läs mer ovan och nedan). Ofta rekommenderas höga doser C-vitamin

Lyprinol

Är ett kosttillskott med ingredienser som härstammar från den berömda grönläppade musslan från Nya Zeeland. Musseloljan fungerar välgörande för luftvägar och andningsorgan och har en hög andel av fettsyrorna omega-3, omega-6 och omega-9 samt naturligt förekommande antioxidanter.

Eteriska oljor:

Välj en lugnade olja som lavendel kamomill, rosenolja , sandelträ och ylan ylang. Används till massage, bad kompresser, inhalering och lotionen beroende på typ av allergi. Räddningsdroppar 4-7 drp på tungan till symptom släpper.

Homeopati:

Allium cepa vid rinnande ögon och angripna slemhinnor. D30-D 200 2 piller 3-7 ggr/dag

Aconitum vid allergichock D 200 var tionde minut till symtom avklingat.

Apis vid allergiutslag, nässelutslag mm, D30-D200 2 piller var 20:e minut till symtom avklingat.

Finns flera som kan användas vid akuta besvär.

Sök en homeopat, homeopati är väldigt bra vid alla allergiska besvär. Homeopati hjälper ditt immunförsvar att läka ut dina allergier.

Dålig matsmältning/svullen mage

Matsmältningen är väldigt viktig för hela oss. Här finns större delen av ditt immunförsvar, här bildas alla B-vitaminer och ca 80 % av kroppens serotoninproduktion.
Immunförsvaret har att göra med vår matsmältning, det flytande immunförsvaret. Mage och tarm skall smälta maten samt dödar skadliga bakterier och parasiter. Dålig matsmältning leder ofta till att mat jäser i tarmen och ger gaser, uppblåsthet och smärta i magen. Vanliga effekter av dåligmatsmältning ger näringsbrist, trötthet, magbesvär, svagt immunförsvar, infektioner, dåliga resultat av träning, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, låg sexlust och hormonella obalanser. Ja vi kan säga nästan allt beror på hur din mage fungerar. I magen sitter även oro, oro kan ge dig många olika magbesvär. Men det finns flera effektiva metoder för att återställa mage och tarm till en bra matsmältning.
Har du brist på enzymer eller magsyra kan matrester börjar jäsa i tarmen och bilda gaser. Gaser som kan ge uppblåsthet och magknip. Dålig matsmältning kan ge både förstoppning och diarrer. En matintolerans kan även ge många liknade symtom med svullen mage, magknip, förstoppning eller diaree. En överväxt av candida svamp ger ofta liknade symtom.
Se Candida svamp.
Har du problem eller vill förebygga matsmältningsproblem är det viktigt att du sitter ner och äter i lugn och ro. Titta på maten och tugga väldigt länge på varje tugga. Ät så sakta du kan. Ha inte tv, mobiltelefon, läsplatta eller andra störande moment vid din sida när du skall äta. Ät absolut inte vid tv eller framför dator. När du tuggar och tittar på maten så bildar kroppen bra matenzymer så att du kan lättare hantera din matsmältning. Kroppen gör nästan alltid rätt om den får möjlighet till att göra det den ska. Drick inte för mycket till maten och absolut inte med mat i munnen. Enzymerna skall inte spädas ut, bättre att dricka en lite stund efter du har ätit. Att ta sig tid vid maten är väldigt viktig, äter du fort blir ditt nervsystem ”nervöst” och det gör att din kropp tror att du utsätts för hot t e x 100  vargar som skall äta upp dig, varför skulle du annars äta så fort, det signalerar stor fara. Vår kropp besitter väldigt grundläggande instinkter för överlevnad, och det är tydligt att matsmältningssystemet inte är en prioritet när vi ställs inför svåra situationer. På detta vis är vi som djur, och man kan säga att när vi konfronteras med en nödsituation så förbereder sig kroppen på flykt, vilket gör att vissa kroppsfunktioner, som matsmältning, blir sekundära.
I stället för att bli jagad av ett djur, kan det handla om höga prestationskrav, relationsproblem (en extremt hög stressfaktor), tungmetaller, kemikalier, miljögifter (ett växande problem som vi ännu bara kan gissa konsekvenserna av), ekonomisk stress eller tidspress.

Av denna anledning kan vi drabbas av matsmältningsproblem om vi inte kan bli av med vad som orsakar en stressig situation medan den pågår, eftersom andra vitala organ prioriteras. Kroppen förstår inte att vi stressar för tid och pengar. En måltid skall ta minst 20-30 minuter.
Känslor som ångest, sorg, vrede och ilska kan påverka vår mage.

Annat som försvagar vår matsmältning är dålig kost, stress, antibiotika, läkemedel, fel kost, matintoleranser och matallerigier. Stress bromsar hela matsmältningen och ger massa problem i magen.
Lactos, mjölprotein och gluten kan alla ge svåra matsmältningsproblem. Du kan alltid prova med att ta bort möjlkprodukter och vetemjöl. Undvik i minst 7 veckor och sedan introducera var fjärde dag något av dem och avvakta.

Många problem i kroppen härrör från mag/tarmkanalen. Sjukdomar som reumatism, allergier, migrän och andra autoimmuna sjukdomar har sin fysiska grund i en nedsatt förmåga att smälta maten. Även hormonella problem, hudsjukdomar, inflammationer och nedsatt immunförsvar har en koppling till mage/tarm. De flesta känner även av sin mage när de har andra bekymmer i kroppen.

Vår hjärna är kopplad till vårt matsmältningssystem. De kommunicerar med varandra och den enas välmående beror på den andras välmående. Om matsmältningssystemet mottar en negativ nervimpuls påverkas matsmältningen också negativt. På samma sätt påverkas vårt humör om vi inte smälter vår mat ordentligt.
Har du märkt att dina emotionella problem blivit matsmätningsproblem borde du leta efter olika lösningar för att komma åt dem först, så läker magen ut. Många gånger ger oro magproblem, barn som lätt blir nervösa får ofta ont i magen. Försök att ha det lugnt vid matbordet, mjuk belysning låga samtal och ljus på bordet. Matstunden skall vara trevlig.

Vad hittar vi i skafferiet?

Anis, Fänkåls eller kummin te efter måltid är alltid bra för att reducera gaser. Du kan även ha en liten ”dosa” med dessa kryddor i och tugga på dem eftermåltid. Gårbra att koka tee på dem också.

Färsk ananas efter måltid förebygger dålig matsmältning. Rosmarin-te stimulerar flödet av galla från gallblåsan och lindrar därmed många matsmältningsproblem.

Kryddnejlika och kanelte är bra.

Lindbloms te eller pepparmynta tre koppar per dag.

Basilikaolja och basolja som magmassage.(medsolsrörelse)

Medicinalväxter med avslapppnande egenskaper kan hjälpa oss att relgera nervsystemet som citronmeliss, passionsblomma, lind och vänderot.
Naturliga tillskott som harmonieserar nersystemet är ris, fullkonrn, öljäst, nötter, gröna grönsaker, dadlar, kikärtor och bananer.

Undvik livsmedel som stimulerar och irriterar matsmätningen som kaffe, läsk ( bubbeldricka) guarana, ginseng, alkohol, vitt socker och tillsatser som olika konserveringsmedel, färgämnen och smakämnen. Ät så rent som möjligt. Försök hitta mat utan innehållsförteckning.


Värm en vetekudde och lägg på magen lindrar ofta små barn. Gärna med stänk av lavendel på.

Homeopati:

Biokemiska cellsalten Magn phos två tabl var tionde minut tills symptom avklingat, fungerar på ont i magen av oro, ont imagen pga av gallproblem och andra kramper i magen. Lindrar snabbt och är en tillgång för barn med ofta ont i magen.

Colocyntis vid kolik magkramper , även vid gallkänning, som lindras av att böja sig framåt.

Nux vomica kolik, matsmältningsbesvär och illamående på grund av att man förätit sig.

Magnesium phos spasmer, kramper i magen.

Chamomilla vid spädbarnskolik.

Dioscorea till buksmärtor som lindras genom att man böjer sig bakåt.

China vid värk i magen och illamående, även gallbesvär.